Aktuality

Literárna a výtvarná súťaž pre deti mládež a širokú verejnosť
4.2.2024

Literárna a výtvarná súťaž pre deti mládež a širokú verejnosť

Obec Chmeľnica
vyhlasuje literárnu a výtvarnú súťaž
pre deti, mládež a širokú verejnosť


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 03.02.2024 - fotogaléria
4.2.2024

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 03.02.2024 - fotogaléria

Fašiangová zábava, radosť v očiach detí, krásne masky, chutné šišky, veselé súťaže, zaujímavá tombola,... To všetko a mnoho ďalších malých drobností nás sprevádzalo celé sobotňajšie popoludnie 3.2. kedy sa v našej obci konal karneval pre malých,ale aj veľkých.


Odpočet vodomerov - oznámenie
2.2.2024

Odpočet vodomerov - oznámenie

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že od 06. 02. 2024 do 9.02.2024 bude vykonávať v obci Chmeľnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z. z. § 26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa nebude dať urobiť odpočet vodomera, naša spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.

Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum, č. t. 052/43 216 91
E-mail: info@pvpsas.sk
PVPS Vám ďakuje za spoluprácu.


HOVORME NÁREČÍM - LASST UNS DIE MUNDART SPRECHEN
31.1.2024

HOVORME NÁREČÍM - LASST UNS DIE MUNDART SPRECHEN

Starosta obce a kultúrna komisia pozýva všetkých občanov Chmeľnice k spoločnému prežívaniu tematického roka 2024


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 03.02.2024
19.1.2024

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 03.02.2024

Vážení spoluobčania, rodičia a deti,

chystajte si masky, v našej obci sa bude konať rodinný fašiangový karneval, na ktorý pozývame všetkých občanov, ale hlavne rodiny s deťmi. Akcia sa začína dňa 03. februára 2024, t.j. v sobotu, o 14.00 hod. v našom kultúrnom dome. Okrem dobrovoľného vstupného si prineste dobrú náladu a nezabudnite na vtipnú či originálnu masku. Občerstvenie a program pre vás pripravila kultúrna komisia.
Tešíme sa na vás, vaše masky a spoločnú zábavu!
Kultúrna komisia pri OÚ


Zariadenie pre seniorov TRILLIUM - OZNAM
18.1.2024

Zariadenie pre seniorov TRILLIUM - OZNAM

Mesto Stará Ľubovňa, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, spustilo dňa 2.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Trillium, na adrese Obrancov mieru č. 37 v Starej Ľubovni.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2024 T: 31.01.2024
17.1.2024

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2024 T: 31.01.2024

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2024 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 8/6/2023 zo dňa 04.12.2023
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd so zmenou schválenou uznesením č. 7/6/2023 zo dňa 04.12.2023
V uplatnení zníženia alebo odpustenia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2024 doručiť na obecný úrad do 31.01.2024 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2024.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2024
17.1.2024

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2024

Každý, u koho v roku 2023 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Pozvánka - Tárajko a Popletajka 14.01.2024
11.1.2024

Pozvánka - Tárajko a Popletajka 14.01.2024

Obľúbení detskí interpréti Tárajko a Popletajka oslavujú 7 narodeniny/ 7 rokov s Vami a pripravili si pre svojich fanúšikov veľké turné po Slovensku.Turné 7 ROKOV S VAMI je zostrih najlepších divadelných scénok a videoklipov Tárajka a Popletajky v jednom predstavení, obohatený o najnovšie pesničky a nových rozprávkových kamarátov.
14.01.2024 o 16:00 h, vstupné 10,00 €
Dom kultúry Stará Ľubovňa. Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry


Dotazník k vypracovaniu PRO 2024-2030 Chmeľnica
11.1.2024

Dotazník k vypracovaniu PRO 2024-2030 Chmeľnica

Program rozvoja obce (PRO) alebo tiež Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý sa vypracúva na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Vypracovanie tohto dokumentu nariaďuje obciam uvedený zákon, pričom obce ho musia mať spracovaný obzvlášť v prípade, ak sa uchádzajú o akékoľvek financie z eurofondov alebo o štátne dotácie.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2024
3.1.2024

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2024

Vážení občania!

Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2024 sa bude vykonávať v nepárnych týždňoch, vo štvrtky. Prvý vývoz sa uskutoční vo štvrtok 04. januára 2024.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2024 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2024.


Hľadá sa pes
3.1.2024

Hľadá sa pes

Prosíme o pomoc pri hľadaní psíka, ktorý sa stratil v jednej z obcí nášho okresu ešte 31.12.2023. Je to 9-ročná fenka kríženca, nízkeho vzrastu s bielou srsťou a čiernym pravým uškom, čiernou kruhovou škvrnou na pravom boku a veľkou čiernou škvrnou na zadnej časti chrbta. Reaguje na meno Ela alebo Eli. Je priateľská, môže byť dezorientovaná a vyhladovaná. Je bez obojku.
Majiteľka sa obracia s prosbou na verejnosť, ak ju uvidíte, aby ste ju prichýlili a oznámili jej nájdenie na obecnom úrade alebo na Mestskej polícii v Starej Ľubovni resp. na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Starej Ľubovni.
Za nájdenie majiteľka ponúka finančnú odmenu.


Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici
15.12.2023

Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica oznamuje svojim členom, že riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.12.2023 bolo uznášaniaschopné, takže ďalšie valné zhromaždenie avizované na deň 17.12.2023 sa neuskutoční.


Zber elektroodpadu v obci dňa 13. decembra 2023 v čase o 09:00 hod.
7.12.2023

Zber elektroodpadu v obci dňa 13. decembra 2023 v čase o 09:00 hod.

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice, uskutoční v našej obci dňa 13.12.2023 o 9:00 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.


Preskúšanie sirén dňa 08.12.2023
7.12.2023

Preskúšanie sirén dňa 08.12.2023

Obec Chmeľnica oznamuje, že v piatok 08.12.2023 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Pozvánka - Dejiny nemcov na spiši - dňa 20.12.2023 - Múzeum SNV
7.12.2023

Pozvánka - Dejiny nemcov na spiši - dňa 20.12.2023 - Múzeum SNV

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Vás srdečne pozýva na Dvorné dialógy 89 v rámci ktorých sa uskutoční v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi dňa 20. 12. o 16:00 slávnostná prezentácia novej kolektívnej monografie Múzea Spiša s názvom Dejiny Nemcov na Spiši.


Návšteva sv. Mikuláša dňa 05.12.2023 - fotografie
6.12.2023

Návšteva sv. Mikuláša dňa 05.12.2023 - fotografie

V predvečer sviatku sv. Mikuláša ani našu obec neobišiel Mikuláš. V utorok, dňa 05.12.2023 sa s plnou parádou priviezol na saniach ťahanými dvoma koňmi na kostolný dvor pri Kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. S dobrými detičkami, ktoré naňho netrpezlivo čakali, spoločne vošli do kostola. Pri sv. omši priblížil deťom aký mal život, kde žil a aké dobré skutky počas svojho života urobil. Po skončení sv. omše rozdal deťom sladké darčeky. Návštevu sv. Mikuláša si veľmi vážime, zo srdiečka mu ďakujeme a prajeme mu, aby bolo vždy dosť dobrých ľudí, ktorých bude môcť obdarovávať.


Výstava - Nemci na Spiši v Múzeu v Spišskej Novej Vsi - fotografie
6.12.2023

Výstava - Nemci na Spiši v Múzeu v Spišskej Novej Vsi - fotografie

V rámci takmer celoročnej výstavy Nemci na Spiši v múzeu v Spišskej Novej Vsi sme sa dňa 03.12.2023 s deťmi zo ZŠ s MŠ v Chmeľnici zúčastnili príjemného adventného podvečera, kde sme mohli prezentovať našu nemeckú kultúru tentoraz v podaní tradičných nemeckých vianočných piesní. S nadchádzajúcim dňom sv. Mikuláša deti zaspievali v našom dialekte pieseň o Mikulášovi, čo prítomných veľmi zaujalo. A nás zasa zaujala výstava, ktorá prináša mnoho obrazového materiálu, tradície a zvyky práve z našej obce. Ak máte cestu okolo, určite sa v múzeu zastavte.


Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2023 o 17,45 hod.
4.12.2023

Pozvánka na stretnutie so sv. Mikulášom dňa 05.12.2023 o 17,45 hod.

Dňa 5. decembra 2023 o 17,45 hod. očakávame príchod sv. Mikuláša na kostolný dvor. Spoločne s Mikulášom potom vstúpime do kostola. Po sv. omši sv. Mikuláš rozdá všetkým dobrým deťom darček. Príďte aj vy pozdraviť sv. Mikuláša – možno obdaruje aj Vás.


Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra - výzva OR HaZZ v Starej Ľubovni
29.11.2023

Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra - výzva OR HaZZ v Starej Ľubovni

V prílohe nájdete usmernenie OR HaZZ v Starej Ľubovni ...


Nemecké Vianoce na Spiši - Múzeum Spiša - dňa 03.12.2023
27.11.2023

Nemecké Vianoce na Spiši - Múzeum Spiša - dňa 03.12.2023

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Nemci na Spiši za účasti jej autorov. Pred prehliadkou vystúpi folklórna skupina Mladý Marmon z Chmeľnice, ktorá sa predstaví spásmom vianočných piesní v chmeľnickom nemeckom nárečí. Prehliadka sa uskutoční dňa 03.12.2023 o 17,00 hod.


Vianočné trhy dňa 03.12.2023 - pozvánka
27.11.2023

Vianočné trhy dňa 03.12.2023 - pozvánka

Obec Chmeľnica srdečne pozýva všetkých obyvateľov obce na vianočné trhy spojené s podávaním fazuľovice s údeným mäsom a vianočného punču, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa 03.12.2023 o 14,00 hodine pri budove Obecného úradu v Chmeľnici, kde budete môcť zažiť príjemnú predvianočnú atmosféru. Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Vyrobme si adventný veniec
24.11.2023

Vyrobme si adventný veniec

Blíži sa adventné obdobie, ktorého symbolom je adventný veniec. Obec Chmeľnica Vás pozýva dňa 29.11.2023 v čase od 14,00 do 18,00 hod do kultúrneho domu, kde sa naučíte vyrobiť adventný veniec. So sebou si prineste 4 adventné sviece a ďalšie dekorácie sa Vám ponúknu za drobný finančný príspevok. Tešíme sa na Vás!


Od prameňa - národnostný magazín (Od prameňa – nemecký) - vysielanie dňa 20.11.2023
21.11.2023

Od prameňa - národnostný magazín (Od prameňa – nemecký) - vysielanie dňa 20.11.2023

Pozrite si nový dokument odvysielaný dňa 20.11.2023 na Dvojke.
Dokument Od prameňa - divákom približuje v súvislostiach od vzniku až po súčasnosť históriu jednotlivej národnostnej menšiny, národnostnej hudby, zvykov, tradícií, významné osobnosti národnostného života a lokality vždy spojené s niektorou z národnostných menšín.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies