Aktuality

Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!
15.3.2023

Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa týmto oznamuje, že dňa 13.03.2023 potvrdený pozitívny prípad Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Jakubany.
Nálezcom uhynutej diviačice je Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemková spoločnosť, poľovný revír JAVORINA-VLM Kežmarok.
Informáciu Vám dávame na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí.


Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.
9.3.2023

Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 10.03.2023, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Oznam
6.3.2023

Oznam

Od minulého týždňa prebiehajú na našom kompostovisku terénne úpravy. Týmto Vás žiadame, aby ste až do odvolania nenavážali na kompostovisko nový biologický odpad.


Zber elektroodpadu v obci  dňa 09.03.2023 v čase o 9:30 hod.
3.3.2023

Zber elektroodpadu v obci dňa 09.03.2023 v čase o 9:30 hod.

Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. Košice, uskutoční v našej obci dňa 09.03.2023 o 9:30 hod. zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.


Prázdniny na hrade
1.3.2023

Prázdniny na hrade

Jarné prázdniny na HRADE V STAREJ ĽUBOVNI

3.3. - 12.3.2023
OTVORENÉ DENNE


Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
28.2.2023

Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

24.02.2023 bola na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa zverejnená Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre Aktivitu B plánu rozvoja: Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby udržateľných pracovných miest v okrese...


Fašiangová šiška 2023 v Nestville Parku v Hniezdnom
20.2.2023

Fašiangová šiška 2023 v Nestville Parku v Hniezdnom

Dňa 17.02.2023 sa konala Fašiangová šiška 2023 v Nestvill Parku v Hniezdnom.


Karneval v Chmeľnici
15.2.2023

Karneval v Chmeľnici

Dňa 11.02.2023 sa v našom kultúrnom dome po dlhšej prestávke konal rodinný fašiangový karneval.


SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"
12.2.2023

SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"

Štatistický úrad SR zverejnil ďalší dátový produkt s názvom "MOJA OBEC"...


FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 11.02.2023
1.2.2023

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 11.02.2023

Vážení spoluobčania, rodičia a deti,
v našej obci sa bude po dlhšej prestávke konať rodinný fašiangový karneval, na ktorý pozývame všetkých občanov, ale hlavne rodiny s deťmi. Akcia sa začína 11. februára, t.j. v sobotu o 14.00 hod., v našom kultúrnom dome. Okrem dobrovoľného vstupného si prineste dobrú náladu a nezabudnite na vtipnú či originálnu masku. Občerstvenie a program pre vás pripravila kultúrna komisia a sponzor podujatia PD Nová Ľubovňa.
Tešíme sa na vás, vaše masky a spoločnú zábavu!
Kultúrna komisia pri OÚ


ODPOČTY VODOMEROV - PVPS, a.s. Poprad
1.2.2023

ODPOČTY VODOMEROV - PVPS, a.s. Poprad

PVPS, a.s., Poprad, oznamuje svojim odberateľom, že v dňoch od 07.02.2023 do 13.02.2023 bude vykonávať v obci Chmeľnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.
Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa v určené dni nebude dať urobiť odpočet vodomera, spoločnosť bude akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom.

Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk

PVPS, a.s., Poprad Vám za spoluprácu ďakuje.


Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023
22.1.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023 v obci Chmeľnica


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023
4.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023

Každý, u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023
4.1.2023

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2023 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční vo štvrtok 05. januára 2023.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2023 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2023.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2023 T: 31.01.2023
30.12.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2023 T: 31.01.2023

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2023 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 6/4/2022 zo dňa 13.12.2022
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2023 doručiť do 31.01.2023 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2023.


ODSTÁVKA PITNEJ VODY
27.12.2022

ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje svojim odberateľom, že dnes, dňa 27.12.2022 od 16.00 hod. do 28.12.2022 do 12.00 hod., bude z dôvodu akumulácie vody do vodojemu a zisťovania poruchy na vodovodnej sieti, prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Chmeľnica.


Malí vinšovníci na obecnom úrade
22.12.2022

Malí vinšovníci na obecnom úrade

V tomto predvianočnom období prišli dňa 22.12.2022 pozdraviť starostu obce Pavla Točeka na obecný úrad žiaci ZŠ s MŠ v Chmeľnici. S nadchádzajúcimi vianočnými sviatkami mu zavinšovali požehnané Vianoce, veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov. Bolo to milé prekvapenie, za ktoré sa deťom odmenil sladkosťou. Vlastnoručne vyrobená vianočná dekorácia od žiakov zdobí jeho pracovný stôl.


Vianočné trhy v Starej Ľubovni
8.12.2022

Vianočné trhy v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa pozýva na VIANOČNÉ TRHY 16. - 17.12.2022 na Námestí sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.


Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou
7.12.2022

Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, ktorá už v minulosti v našej obci vykonávala výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou, ponúka aj teraz výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou očkovacími vakcínami proti ochoreniu COVID - 19. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad v Chmeľnici - Mgr. Moniku Jeleňovú. Viac informácií v prílohe.


Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.
7.12.2022

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 09.12.2022, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Inflačná pomoc II.
6.12.2022

Inflačná pomoc II.

V prílohe nájdete základné informácie ako požiadať o finančnú pomoc ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe.


DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022
5.12.2022

DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022

Ani tohto roku na nás Mikuláš nezabudol. Príde dnes 5.12.2022 po sv. omši a na kostolnom dvore bude rozdávať deťom sladkosti.


Vianočné trhy - 04.12.2022
30.11.2022

Vianočné trhy - 04.12.2022

Obec Chmeľnica srdečne pozýva všetkých obyvateľov obce na vianočné trhy spojené s podávaním starostovskej kapustnice a vianočného punču, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa 04.12.2022 o 14,00 hodine pri budove Obecného úradu v Chmeľnici.


BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER
29.11.2022

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni upozorňuje obyvateľov obce v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami a Silvestrom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk