Žiadosť o nahlásenie stavu meradla

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného od 23.10.2023, prosí svojich odberateľov o nahlásenie odčítaného stavu meradla prostredníctvom internetovej stránky: https://pvpsas.sk/nahlasenie-stavu-meradla/, na tel. číslo Call centra: 0850 111 800, resp. e-mailovej adrese: info@pvpsas.sk do 31.10.2023. PVPS vopred ďakuje za spoluprácu.  

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk