Vývoz veľkoobjemového odpadu dňa 20.10.2023

Spoločnosť EKOS Vám týmto oznamuje, že zajtra dňa 20. októbra 2023 prebehne v našej obci vývoz veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené ráno o 7,00 hod. na ploche pri ihrisku a budú Vám k dispozícii do 12:00 hod.


Do veľkoobjemových kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad, ktorý má väčšie rozmery, napr. starý nábytok, okná bez skla, koberce a pod. Skrine, skrinky vkladajte do kontajnera po rozobratí na časti.

Do veľkoobjemových kontajnerov nie je dovolené ukladať uhynuté zvieratá, sklo, papier, kovy, nebezpečný odpad (napr. autobatérie, pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit), nie je dovolené ukladať elektroodpad (chladničky, televízory, PC, monitory, rôzne elektrospotrebiče), stavebnú suť, staré okná so sklom, komunálny a biologický odpad.

Na uvedenom mieste udržujte poriadok a riaďte sa pokynmi pracovníka zbernej firmy. Prosíme Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Veríme, že toto zberné miesto využijete k likvidácii odpadu, na ktorý je určené a prispejete tak nielen k ochrane nášho spoločného životného prostredia, ale aj k estetickému vzhľadu našej obce.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk