OKTÓBERFEST SA NEKONÁ

Obec Chmeľnica týmto oznamuje, že OKTÓBERFEST sa v roku 2023 konať nebude.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk