Vdp. Jozef Palenčár slávil 25. výročie kňažskej vysviacky

                                                                                                                                 

  Z príležitosti kňazského jubilea 25 rokov od kňazskej vysviacky farára vdp. Jozefa Palenčára sa dňa 22. júna 2022 konala sv. omša v našom kostole. 

Starostka obce Chmeľnica Zita Pleštinská vo svojom príhovore ocenila zásluhy a významný prínos v pastoračnej činnosti jubilanta. "Veľadôstojný  pán farár,  Mgr. Jozef Palenčár, drahý náš jubilant, mesiac jún je na Slovensku už tradične mesiacom, ktorý sa nesie v znamení kňazských vysviacok a oslavami ich výročí. Je pre nás cťou, že ste sa rozhodli  22. júna 2022 pripomenúť si a osláviť svoje strieborné kňazské jubileum, 25. výročie svojej kňazskej vysviacky, aj v Chmeľnici, v obci,  v ktorej ste boli správcom farnosti 18 rokov. Za Vaše zásluhy a významný prínos v pastoračnej činnosti, zveľaďovanie nášho chrámu, zvonov a výstavbu Domu smútku, Vám bol Obecným zastupiteľstvom obce Chmeľnica udelený titul čestný občan obce Chmeľnica.

 Kňaz je človek ako každý iný. A predsa, keď sa stáva kňazom, už nepatrí sebe ani určitej skupine ľudí. Má všetkých a zároveň nikoho. Je medzi všetkými a napriek tomu sám. Tento posvätný stav je jeho radosťou aj odriekaním. Je to človek, ktorý je váženou osobou, no zároveň osobou najviac posudzovanou.Nech Pán Boh žehná Vašu prácu. Nebeská Matka Panna Mária nech starostlivo ochraňuje každý Váš krok. Prítomnosť Vášho anjela strážneho v každej chvíli života nech Vám prináša pevné zdravie a Božiu trpezlivosť vo Vašej náročnej práci s veriacimi.Prajem Vám, hlavne pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nášho Nebeského Otca. Zároveň Vám vyprosujem, aby Vám dary Ducha Svätého i naďalej pomáhali kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie – Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko čo ste pre našu farnosť v Chmeľnici počas 18. rokov Vášho pôsobenia urobili.

Nech Vás Pán Boh živí ešte dlhý čas!"

 „Drahé a drahí, som Bohu vďačný za to, že som tu s vami; a ďakujem vám zo srdca za to, čo robíte, i za to, čím ste a za to, čo urobíte inšpirovaní touto homíliou, ktorá je zároveň semienkom, ktoré zasievam... Uvidíme, či rastliny vyrastú! Prajem vám, aby ste naďalej kráčali cestou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosrdenstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami pokoja a svornosti.

Zo srdca vás žehnám. A, prosím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem!“

 

    

     


  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk