Forbasský beh pomoci 2022

   Akcia sa uskutoční 27.8.2022, na ktorú Vás srdečne pozývame. 

Registračný link:


S vďakou a pozdravom 

Valerián Kuffa

 

Organizátori Forbasského behu pomoci 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk