Výzva 01/OÚ SL/2022

 Na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa je zverejnená Výzva 01/OÚ SL/2022 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku.

 

V rámci informovania verejnosti Vám dávame do pozornosti tzv. Infodeň, ktorý sa bude konať 22.08.2022 o 13:00 hod. v Dome kultúry Stará Ľubovňa.

Otázky ohľadom žiadosti o regionálny príspevok bude možné smerovať na kompetentných zástupcov Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Stará Ľubovňa ako aj na kompetentných zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk