Podpredseda NRSR Gábor Grendel navštívil Chmeľnicu

23. mája 2022, v rámci pracovnej cesty podpredsedu NRSR Gábora Grendela bola aj návšteva v obci Chmeľnica. V rámci zaujímavej diskusie na obecnom úrade poslankyňa OZ v Chmeľnici Marta Krafčíková predstavila spolu so starostkou obce Zitou Pleštinskou obec Chmeľnicu, jej minulosť a plánované aktivity v nasledujúcom období. Poslankyňa NR SR Anna Andrejuvová, predsedníčka mandátového a imunitného výboru, ocenila výstavu v priestoroch obecného úradu, ktorá podáva obraz života obyvateľov obce. Obec Chmeľnica sa po poslednom sčítaní obyvateľstva zaradila medzi obce, v ktorej sa k nemeckej národnosti prihlásilo viac ako 29 % obyvateľov.

Hostia z NR SR si položením venca pri  pamätníku padlým v I. a II. svetovej vojne a tým, ktorí boli násilne odvlečení do ruských gulagov uctili pamiatku občanov obce Chmeľnica.

Podpredseda NR SR Gábor Grendel navštívil plničku minerálnych vôd Ľubovnianka a MISS+ firmy LIMO ŠPES s.r.o. v Ľubovnianskych kúpeľoch. 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk