Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 11.1.2011 KZ - pozemok
Andrej Kozák KN-E č.6703/8   10.00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML01012011 24.1.2011 Zámenná zmluva Andrej Golein KN-C č.314/2   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02012011 1.2.2011 Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
ELTOS, s. r. o. 36385808  359,617.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_001 1.2.2011 Faktúry č. 01 - 15 / 2011 Dodávateľské faktúry    
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML02042011 9.2.2011 KZ - pozemok KN-C č.807/9
Marek Ceniga   280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_016 10.2.2011 Za stravu Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_017 10.2.2011 Obedy - hm. núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica    
Detail Faktúra došlá 2011_018 10.2.2011 Odvoz odpadov EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_019 10.2.2011 Elektrická energia Východoslovenská energetika, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_020 10.2.2011 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_021 10.2.2011 Vypracovanie ročného hlásenia EKOS, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_022 10.2.2011 Poskytnutie údajov Slov. hydrometeorologický ústav    
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02022011 13.2.2011 Vytvorenie a naplnenie web-stránky
NAJ, s.r.o.   426.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02032011 14.2.2011 Prevádzkovanie obecných kompostovísk
EKOS, s. r. o.   0.00  
Detail Faktúra došlá 2011_023 15.2.2011 Prevádzka kanalizácie EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.    
Detail Faktúra došlá 2011_024 15.2.2011 Telef. poplatky Slovak Telekom, a. s.    
Detail Faktúra došlá 2011_025 22.2.2011 Vypracovanie projektovej dokumentácie EPC - PROJEKT, s.r.o. 44798504  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_026 22.2.2011 Obedy - hmotná núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica 37876082  2.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_027 25.2.2011 Internet 2/2011 Prvá internetová , s.r.o. 35849487  21.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03032011 3.3.2011 Poistenie majetku Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.   969.90 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies