Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1001/2011 5.10.2011 Prílohy k ZML 1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31 320 155   
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1003/2011 5.10.2011 Prilohy k ZML 1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 1575/2011 5.10.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 2011_168 3.11.2011 stavebný dozor - Revitalizácia centra obce INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  2 872,26 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201952 13.11.2011 Príručka kronikára RVC-ZO so sídlom v Štrbe 31954502  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_167 30.11.2011 Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce ELTOS, s.r.o. 36385808  209 654,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_204 12.12.2011 Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" ELTOS, s. r. o. 36385808  139 192,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110187 3.1.2012 Za vypracovanie žiadosti o platbu č.1 - predfinancovanie, v rámci realiz.... OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. 36565849  3 864,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 038/2011 3.1.2012 Za vykonané práce na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  3 802,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110202 3.1.2012 Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  1 120,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110114 3.1.2012 Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". ELTOS, s.r.o. 36385808  4 157,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 542011 3.1.2012 Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... DJ STAV, s.r.o. 43 849 164  1 803,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 110200 3.1.2012 Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  1 906,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115685 3.1.2012 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu za IV. Q 2011. EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 244,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110548 30.1.2012 Oprava MK v obci Chmeľnica JUNO DS, s.r.o. 36501522  5 592,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102644 30.1.2012 Hudba reprodukovaná tech. zariadením prostredníctvom rozhlasu (použitie na oznamy,... SOZA -Slov.ochran.zväz autorský pre práva k hud. d 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201016 30.1.2012 Update Mzdová agenda MV12.01 BriS s.r.o. 44401990  52,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100322173 30.1.2012 Vedenie účtu majiteľa Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. 31 338 976  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201010 30.1.2012 S 302 Kontrola výkazov pre DU - celý rok 2012 BriS s.r.o. 44401990  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7444095631 30.1.2012 Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  252,44 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk