Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20121502 4.5.2012 Za práce na obecnom kompostovisku. EKOS, spol. s r.o. 36168475  1 024,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2738043681 9.5.2012 Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  29,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 0504/2012 9.5.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9215476 14.5.2012 Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025003324 15.5.2012 Za poukážky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5164026921 22.5.2012 Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  34,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 5164027046 22.5.2012 Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  30,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120603 31.5.2012 Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. LIM PO, s.r.o. 36498980  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002 1.6.2012 Hrnček s potlačou na DNK. GIFT SHOP 44149212  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121754 6.6.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302462724 6.6.2012 Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0674/2012 6.6.2012 Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0724/2012 7.6.2012 Za technologický servis ČOV. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 4739036509 7.6.2012 Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  45,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204 12.6.2012 Za diskotekársku činnosť . Jozef Holotňák - Euphoria Team 45451176  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 165/2012 12.6.2012 Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  36,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121885 12.6.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 29.5.2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  87,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 9218730 12.6.2012 Za internet 6/2012. Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012052 12.6.2012 V zmysle Zmluvy o službách, za vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, v rámci realizovaného... OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. 36565849  3 864,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2012 15.6.2012 Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... Michal Petrilák 10 771 409  440,50 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk