Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20120314 14.2.2012 Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... EKOS, spol. s r.o. 36168475  170,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120361 16.2.2012 Za služby - vývoz a zneškodnenie odpadov uložených vo vreci. EKOS, spol. s r.o. 36168475  53,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 511044554 16.2.2012 Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00 151 700  775,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 5153703531 22.2.2012 Mesačný popl. za telefón 0905503536
Orange Slovensko, a.s.   40,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 5153703656 22.2.2012 Mesačný popl. - náhradný telefón Orange Slovensko, a.s.   30,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025002306 23.2.2012 Za stravné lístky-Gastro Pass Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 12288 2.3.2012 Núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou-príkaz č.1B 2012/70. LIMOŠPES s.r.o. 17085951  276,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 91200095 2.3.2012 Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 DATATRADE s.r.o. 35960132  48,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská pre rok 2012 2.3.2012 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 329916 2.3.2012 Poskytovanie služieb obce.info. DATATRADE s.r.o. 35960132   
Detail Faktúra došlá 22012 2.3.2012 Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za 2/2012. ZŠ a MŠ Chmeľnica 37876082  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418833 2.3.2012 Dodávka zemného plynu v 3/2012. SPP, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 29021112 2.3.2012 Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS 46518789  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0212/2012 6.3.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac február. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120453 6.3.2012 Kancelársky papier xerog. A4. MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203010 6.3.2012 Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
BriS s.r.o. 44401990  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0239/2012 6.3.2012 Za technologický servis ČOV 2/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 00173/2012 8.3.2012 Vlajka SR Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 00174/2012 8.3.2012 Vlajka EU Jozef Smrhola-OLYMP 32581190  23,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3736055216 8.3.2012 Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  48,32 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk