Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011_056 11.4.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   1 492,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_062 18.4.2011 Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica

SLOVDACH, s.r.o. 36465330  50 500,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML02012011_Dodatok01 20.4.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce ELTOS, s. r. o. 36385808   
Detail Faktúra došlá 2011_057 30.4.2011 Kamenárske práce na cintoríne Peter Dziak - PIKAS 34309306  2 331,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_071 3.5.2011 Poplatky telefón Slovak Telecom, a.s. 35763469  31,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_072 6.5.2011 Poplatky Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  35,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_073 6.5.2011 Poplatky Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  30,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_074 6.5.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   96,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_080 9.5.2011 Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  5 033,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_075 9.5.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   624,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_076 9.5.2011 Obedy hmotná núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica 37876082  55,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_070 11.5.2011 Vyhotovenie a naplnenie web-stránky obce NAJ, s.r.o. 36515001  426,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_077 16.5.2011 Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.   75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_078 17.5.2011 Poplatky telefón Slovak Telecom, a.s. 35763469  43,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_085 17.5.2011 Poplatok za zmenu registrátora Netix Solutions, s.r.o.   60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1.7.2011 Zmluva o dielo č. 2011/04 Ing. Richard Soporský 30652952  17 280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_121 21.7.2011 Odvoz odpadu EKOS, s. r. o.   1 014,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_187 8.8.2011 Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  5 033,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1001/2011/UZ 5.10.2011 Zmluva o termínovanom úvere č.1001/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML 1003/2011 5.10.2011 Zmluva o termínovanom úvere č.1003/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  200 000,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk