Zmluva č. ZML02042011

Typ: Kúpna zmluva
Číslo: ZML02042011    
Predmet : KZ - pozemok KN-C č.807/9
 
Partner: Marek Ceniga
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 9.2.2011 
Dátum účinnosti: 10.2.2011 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 280,00 EUR 
Previazané dokumenty:
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk