Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20120106 16.4.2012 Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSP "Regulácia potokov a vybudovanie... Ing. Soporský Richard 306 52 952  14 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9212195 16.4.2012 Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121314 16.4.2012 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  677,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121360 16.4.2012 Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. EKOS, spol. s r.o. 36168475  41,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2750002724 17.4.2012 Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa...
Železnice SR 31364501  5,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121401 20.4.2012 Za recy vrecia. EKOS, spol. s.r.o. 36168475  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5160567688 20.4.2012 Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  38,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 5160567813 20.4.2012 Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  31,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12011 20.4.2012 Za spínacie denné hodiny na VO. Pavol Janoščík -ELPA 44493045  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2750002827 20.4.2012 Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... Železnice SR 31364501  138,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121423 25.4.2012 Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  533,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120827 25.4.2012 Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  70,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025003059 25.4.2012 Za stravné lístky -Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205331 4.5.2012 Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121450 4.5.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307 zo dňa 20.4.2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475  499,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/0012 4.5.2012 Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria 37780701  118,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121482 4.5.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267477208 4.5.2012 Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240185773 4.5.2012 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) Východoslovenská energetika a.s. 36211222  182,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002489 4.5.2012 Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) Východoslovenská energetika a.s. 36211222  5 210,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk