Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0022012 13.3.2012 Členské v Oblastnej organizácii cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY. OOCR SEVERNÝ SPIŠ 42234182  670,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120489 13.3.2012 Vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac február/2012 EKOS, spol. s r.o. 36168475  998,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208913 13.3.2012 Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203134 14.3.2012 Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. BriS s.r.o. 44401990  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012002 27.3.2012 Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. Štefan Veselovský 41 570 880  440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120036 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865  1 711,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120037 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865   
Detail Faktúra došlá 612005 27.3.2012 Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". GEOTREND s. r.o.   11 976,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157121750 27.3.2012 Poplatok za telefón 0905503536. Orange Slovensko, a.s. 35697270  53,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5157121875 27.3.2012 Poplatok za telefón 0905933447 za obdobie 15.03.-14.04.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  30,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025002653 27.3.2012 Stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2462012 30.3.2012 Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. RVC-ZO, so sídlom v Štrbe 31954502  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/2012 30.3.2012 Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... NetBuilding Slovakia s.r.o. 43780610  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 30.3.2012 Dodatok č.1 k zmluve o terminovanom úvere č. 1001/2011/UZ VÚB, a.s. 31 320 155   
Detail Faktúra došlá 32012 4.4.2012 Dotácia na stravu deti v HN za mesiac marec 2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  56,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012003 4.4.2012 Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. Ing. Vadinová Hedviga 31290205  900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302427358 4.4.2012 Dodávka zemného plynu za obdobie 01.04. -30.04.2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120899 4.4.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 0354/2012 4.4.2012 Za odbornú pomoc - vrejná kanalizácia za mesiac marec 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5737049236 11.4.2012 Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  39,05 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk