Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011_028 3.3.2011 Poskytnutie hydrologických údajov Slov. hydrometeorologický ústav 00156884  262,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03012011 6.3.2011 Správa majetku verejnej kanalizácie
Ekoservis Slovensko, s.r.o.   2 139,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_029 8.3.2011 Služby za kalendárny rok 2011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_030 8.3.2011 Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel SOZA 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_031 10.3.2011 Poplatky Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  53,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_032 10.3.2011 Poplatky Orange Orange Slovensko, a.s. 35697270  30,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_033 10.3.2011 Obedy 2/11 Základná škola s materskou školou Chmeľnica 37876082  42,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_034 10.3.2011 Obedy - hmotná núdza Základná škola s materskou školou Chmeľnica 37876082  22,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_035 14.3.2011 Fa za dodané výrobky - lavicová noha KOVO Bohunka 31621732  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_036 15.3.2011 Prevádzkovanie verej.kanalizácie 2/11 EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.   59,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_037 15.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, s. r. o.   887,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_038 15.3.2011 Odber plynu 3/11 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   687,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03022011 17.3.2011 Sanácia oporného múru v obci Chmeľnica SLOVDACH, s. r. o.   50 500,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_039 17.3.2011 Kancelárske potreby MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  77,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_040 18.3.2011 Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. 45310084  864,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_041 18.3.2011 Poplatky telefón Slovak Telecom, a.s. 35763469  57,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_042 21.3.2011 Technologický servis ČOV EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.   299,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011_044 21.3.2011 Internet 3/2011 Prvá internetová , s.r.o. 35849487  21,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML03052011 27.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti UPSVaR Stará Ľubovňa   3 150,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva ZML03042011 4.4.2011 Kúpna zmluva KN-C 296 Hilda Tokarčíková   10,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk