Označenie smetných nádob - upozornenie

Na základe výzvy obchodnej spoločnosti EKOS, ktorá v obci vykonáva zber komunálneho odpadu, Vás vážení občania žiadame, aby ste si označili smetné nádoby nálepkou aktuálneho roku 2023. Smetné nádoby, ktoré nebudú označené aktuálnou nálepkou nebudú zvozovou spoločnosťou odobraté. Nálepky na smetné nádoby Vám boli odovzdané pri zaplatení poplatku za vývoz TKO, príp. Vám boli doručené do poštových schránok.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk