Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vám oznamuje  ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene,

u nájdeného uhynutého diviaka na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviak bol nájdený uhynutý v katastri obce Plavnica.

Nálezcom uhynutého  diviaka je Poľovnícke združenie PLAVNICA so sídlom Plavnica, poľovný revír PLAVNICA.

Informáciu Vám dávame na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných,

z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých  tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí.

Aktuálne informácie nájdete aj na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky:  https://www.svps.sk.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk