Tip na výlet – výstava Nemci na Spiši - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Spišskí Nemci mali veľkú zásluhu na vzniku nesmierneho kultúrneho bohatstva Spiša. Vďaka nim môžeme obdivovať krásu starobylých spišských miest a mestečiek. O dejinách a kultúre tejto komunity sa dozviete viac na novej výstave Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Chmeľnica, spolu s inými nemeckými obcami, sú propagované v rámci výstavy „Nemci na Spiši“.Táto výstava bola slávnostne otvorená dňa 28.06.2023 za účasti starostu obce Pavla Točeka a detí zo ZŠ s MŠ v Chmeľnici a bude trvať do 31.03.2024.

Väčšia časť výstavy sa zaoberá dejinami spišských Nemcov. Mapuje ich osobnosti, hospodárstvo, kultúru, spolky, turistické a  športové aktivity, školstvo, náboženský život a ďalšie oblasti života. Menšia časť výstavy sa zaoberá Nemcami na Spiši z etnografického hľadiska. Prezentuje ich ľudový odev, bývanie, zvyky a tradície. Na výstave je vystavené množstvo predmetov viažucich sa k spišským Nemcom.

Značný priestor je venovaný i Chmeľnici. V prílohe je video z otvorenia výstavy dňa 28.06.2023. 

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk