Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 102017 13.4.2017 Zemné práce Jozef Petrilák 10771000   
Detail Faktúra došlá 1025001869 30.1.2012 Gastro Pass - stravné lístky Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025002306 23.2.2012 Za stravné lístky-Gastro Pass Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025002653 27.3.2012 Stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025003059 25.4.2012 Za stravné lístky -Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025003324 15.5.2012 Za poukážky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1025004369 21.8.2012 Za stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 3574  777,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1035000277 26.9.2012 Za stravné lístky Gastro Pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  932,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1035001126 10.12.2012 Stravné lístky Gastro pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  551,15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 11/2013 17.9.2013 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o. 35741350   
Detail Faktúra došlá 11/2013 30.12.2013 Faktúry za mesiac november 2013 Faktúry za mesiac november 2013    
Detail Objednávka vyšlá 11/2014 18.9.2014 Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby Prvá internetová , s.r.o. 35849487  18,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2014 29.12.2014 Faktúry za mesiac november 2014 Faktúry za mesiac november 2014    
Detail Faktúra došlá 11/2015 28.12.2015 Faktúry za mesiac november 2015 Faktúry za mesiac november 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2016 1.4.2016 Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". HAVRAN spol. s.r.o. 46914269  27 546,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2016 16.12.2016 Faktúry za mesiac november 2016 Faktúry za mesiac november 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2017 21.4.2017 Zhotovenie diela "Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Chmeľnica - vetva E" STRABAG s.r.o. 17317282  82 669,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2017 29.12.2017 Faktúry za mesiac november 2017 Faktúry za mesiac november 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 13.6.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2019 28.5.2019 Poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  5 052,51 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk