Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 152014 10.11.2014 Tlačivá k dani z nehnuteľností Inprost, spol. s r.o.    
Detail Objednávka vyšlá 152015 16.10.2015 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Objednávka vyšlá 152016 8.8.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
Detail Objednávka vyšlá 152017 25.5.2017 Zostava stôl + stoličky B2B partner 4413467  739,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1575/2011 5.10.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail Faktúra došlá 1590/2012 7.11.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/2012 15.6.2012 Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... Michal Petrilák 10 771 409  440,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2013 17.9.2013 Stravné lístky SODEXO PASS SR, s.r.o. 35741350   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2016 16.5.2016 10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2017 22.8.2017 Poskytovanie verejných služieb - mobilné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2018 6.8.2018 Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2019 8.7.2019 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 368,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2020 3.12.2020 Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2021 19.7.2021 Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi adsupra s.r.o. 50144839   
Detail Zmluva Dodávateľská 160-112-5389/2013 18.9.2013 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému... Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219   
Detail Faktúra došlá 160157 21.1.2013 Skladovacia skriňa, policový regál do registr. strediska. A J Produkty a.s.   393,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 16081112 21.8.2012 Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS 46518789  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 162012 11.7.2012 Za služba traktorom - prevoz pódia Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103  216,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 162015 5.1.2015 Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica 31954103   
Detail Objednávka vyšlá 162016 6.9.2016 materiál Rudolf Dlugoš 34313711   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk