Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/cvč/2013 21.11.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ na rok 2013    
Detail Objednávka vyšlá 10/2013 15.7.2013 Cenová ponuka - vodárenský materiál VODOSHOP, s.r.o., Marcel Gajan    
Detail Faktúra došlá 10/2013 20.11.2013 Faktúry za mesiac október 2013 Faktúry za mesiac október 2013    
Detail Faktúra došlá 10/2014 19.11.2014 Faktúry za mesiac október 2014 Faktúry za mesiac október 2014    
Detail Faktúra došlá 10/2015 26.11.2015 Faktúry za mesiac október 2015 Faktúry za mesiac október 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2016 29.2.2016 Uskutočnenie stavebných prác stavby - areál ČOV v obci Chmeľnica Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030  50 326,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2016 28.11.2016 Faktúry za mesiac október 2016 Faktúry za mesiac október 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2017 19.4.2017 Zhotovenie diela stavby - Rekonštrukcia havarijného stavu mosta s napojením v obci Chmeľnica. STRABAC s.r.o. 17317282  51 612,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 28.11.2017 Faktúry za mesiac október 2017 Faktúry za mesiac október 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2018 13.6.2018 Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2019 13.5.2019 Odpredaj časti nehnuteľnosti Tomáš Lompart   35,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2020 27.8.2020 Zmluva + dodatky o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2021 18.5.2021 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZ Chmeľnica na zabezpečenie MTV Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100724538ZoP 21.8.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. Východoslovenská distribučná, a.s. 36 599 361   
Detail Faktúra došlá 10120036 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865  1 711,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120037 27.3.2012 Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. 44063865   
Detail Faktúra došlá 102012 7.11.2012 Strava - deti v HN za 10/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  35,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102014 18.9.2014 Objednávka-Animačný tím Simona Potomová - SIPO 46852956  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102015 25.8.2015 LED žiarovky, LED trubice Východoslovenská energetika, a.s. 44483767  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 102016 27.5.2016 odborná činnosť - verejné obstarávanie INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  360,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk