Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2020 27.8.2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Prešovský samopsrávny kraj 37870475  5 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2021 28.5.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  68 332,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1100322173 30.1.2012 Vedenie účtu majiteľa Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. 31 338 976  9,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 110200 3.1.2012 Dohodnutá zmluvná odmena za činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela:... INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  1 906,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 110202 3.1.2012 Za výkon činnosti stavebného dozoru na diele: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" INPRO POPRAD, s.r.o. 36 501 476  1 120,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 7.12.2012 Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  28,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112015 2.9.2015 Ubytovanie + raňajky pre hostí, ubytovanie od 28.8.2015 do 1.9.2015 SOREA, Hotel Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 31339204   
Detail Objednávka vyšlá 112016 9.6.2016 Uskutočnenie odbornej činnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 18.4.2017 materiál na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36500361  0,00  
Detail Faktúra došlá 1120740 18.10.2012 Za daňové tlačivá . CART PRINT, s. r. o. 34131159  39,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2013 17.9.2013 Výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia Peter Fiľak 41572092   
Detail Faktúra došlá 12/2013 21.1.2014 Faktúry za mesiac december 2013 Faktúry za mesiac december 2013    
Detail Faktúra došlá 12/2014 28.1.2015 Faktúry za mesiac december 2014 Faktúry za mesiac december 2014    
Detail Faktúra došlá 12/2015 26.1.2016 Faktúry za mesiac december 2015 Faktúry za mesiac december 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2016 4.4.2016 Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 18.1.2017 Faktúry za mesiac december 2016 Faktúry za mesiac december 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2017 3.5.2017 Poskytovanie finančných príspevkov na vytvorenie pracovného miesta v rámci NP "Praxou k... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536  5 579,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2017 25.1.2018 Faktúry za mesiac december 2017 Faktúry za mesiac december 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2018 20.6.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545  6,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2019 30.5.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Cesta vpred, o.z. 52115348  1 300,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk