Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 14/2013 17.9.2013 Prečistenie kanalizačného potrubia a potrubia v ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2016 14.4.2016 Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. IFOsoft s.r.o. 31666108  1,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2017 26.6.2017 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie MTV pre DHZO. Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2018 6.7.2018 Poskytnutie podpory formou dotácie - Chmelnica IBV Pri Trati-Vodovod Environmentálny fond 30796491  78 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2019 5.6.2019 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Chmeľnica 31999492  750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2020 31.10.2020 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2021 30.6.2021 Dohoda - poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v rámci... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 362,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 140130005 9.1.2013 Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216  122,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1415/2012 4.10.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy verejnej kanalizácie za 9/2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142014 30.9.2014 Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika, a.s. 444483767   
Detail Objednávka vyšlá 142015 15.10.2015 Vypracovanie odborného posudku na stanovenie kategórie vodnej stavby- Suchý polder v obci... Vodohospodárska výstavba, š.p. 00156752   
Detail Objednávka vyšlá 142016 8.8.2016 viazanie brožúry, väzba osvedčovacej knihy Anna Pavlovská 34312005   
Detail Objednávka vyšlá 142017 26.5.2017 Prečistenie obecnej kanaliácie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 35500968   
Detail Objednávka vyšlá 15/2013 17.9.2013 Prenájom šmýkačky - nafukovací hrad Martin Scholtz 43808930   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2016 2.5.2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, spol. s r.o. Košice 31688985   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2017 14.8.2017 Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2018 26.7.2018 Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2019 8.7.2019 Poskytnutie dotácie na projekt - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy v priestoroch... Prešovský samopsrávny kraj 37870475  2 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2020 19.11.2020 Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... Prešovský samopsrávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2021 9.7.2021 Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk