Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 162017 27.5.2017 Dvere vnútorné AUTOTECHNIKA SLOVAKIA, s.r.o. 44659270  0,00  
Detail Faktúra došlá 1630/2012 7.11.2012 Za technologický servis ČOV. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 165/2012 12.6.2012 Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  36,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17/2013 17.9.2013 Vyčistenie kanalizácie fekálnym vozom Slobyterm spol. s r.o. 31719104   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2016 16.5.2016 Zmena účastníckeho programu na program Kengura 30, predaj zariadenia Nokia Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2017 8.9.2017 Rozšírenie kamerového systému obce Chmeľnica František Fudaly AM-TEL 40129853  12 570,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2018 10.8.2018 Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  26 288,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2019 12.7.2019 Dodatok č.1 k Zmluve č.1014 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, s. r. o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.7.2021 Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Objednávka vyšlá 172016 28.9.2016 Program Flexi Net6 - zľava Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Objednávka vyšlá 172017 31.5.2017 Zostava stôl + stoličky B2B partner 4413467  184,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1743993033 7.11.2012 Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  26,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 1744994172 7.12.2012 Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  32,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1745972588 9.1.2013 Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. Slovak Telecom, a.s. 35763469  23,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 1786/2012 7.12.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18 11.7.2012 Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... Miroslav Jedinak JM SPORT 30614708  139,68 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 18/2013 21.10.2013 Očkovací kal - ČOV Veolia, prevádzka Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2016 16.5.2016 Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. Aktívny život, o.z. 42421080  1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2017 9.10.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov za účelom financovania prípravných projektových... Mesto Stará Ľubovňa 00330167  684,21 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2018 16.8.2018 Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... Prešovský samosprávny kraj 37870475  2 600,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk