Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1240903548 11.7.2012 Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1243103328 11.7.2012 Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. 35790253  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1295/2012 12.9.2012 Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 12ZF0747 31.10.2012 Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od 12/2012 do 12/2013. webex media, s.r.o. 36815365  50,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2013 17.9.2013 Zarovnanie a zasypanie prístupovej cesty k vodojemu Peter Fiľak 41572092   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2016 14.4.2016 Vysporiadanie nárokov výkonných umelcov a výrobcov podľa Autorského zákona. Slovgram 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2017 10.5.2017 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  134 282,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2018 20.6.2018 Predaj pozemku Dana Foľvarská   750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2019 5.6.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena čl. VII Cena predmetu zmluvy EUROVIA SK, a.s. 31651518  54 781,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  18 662,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2021 30.6.2021 Dohoda - poskytovanie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Faktúra došlá 130001 5.3.2013 Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. Kozáková Mária 37294890  530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130003 7.1.2013 Geometrický plán č. z 45/2012. Miroslav Ščurka - geodet 10768394  227,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 130303 18.9.2013 Licenčná zmluva na programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy
- hlásenie o...
IFOsoft, v.o.s 31666108   
Detail Zmluva Dodávateľská 130308 18.9.2013 Licenčná zmluva na programové vybavenie pre spracovanie ekonomickej agendy
- evidencia pošty
IFOsoft, v.o.s 31666108   
Detail Objednávka vyšlá 132014 18.9.2014 Polyetylénové rúry na miestny vodovod, elektrospojka, nakružky s prírubou anton.volak@vodoshop.sk    
Detail Objednávka vyšlá 132015 2.10.2015 Vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 132016 19.7.2016 vývoz kalu z ČOV Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., precvádzka Stará Ľubovňa 36500968   
Detail Objednávka vyšlá 132017 6.9.2016 LED žiarovky na verejné osvetlenie IN kom, spol. s r.o. 36200361   
Detail Faktúra došlá 136/12 21.1.2013 Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. Agentúra regionálneho rozvoja PSK 37885341  395,00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk