Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0724/2012 7.6.2012 Za technologický servis ČOV. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 0740031229 11.7.2012 Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. Slovak Telecom, a.s. 35 763 469  36,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0746950562 7.2.2013 Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. Slovak Telecom, a.s. 35763469  31,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0858/2012 11.7.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2012 3.2.2012 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom-deti v HN -január 2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  38,35 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2013 7.1.2013 skladovacia skriňa, policové regále A J Produkty    
Detail Objednávka vyšlá 1/2014 10.1.2014 Návod na zostavenie Poznámok Regionálne vzdelávacie centrum Štrba 31954502   
Detail Faktúra došlá 1/2014 24.2.2014 Faktúry za mesiac január 2014 Faktúry za mesiac január 2014    
Detail Objednávka vyšlá 1/2015 5.2.2015 Pasportizácia cintorína v k.ú. Chmeľnica Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Faktúra došlá 1/2015 24.2.2015 Faktúry za mesiac január 2015 Faktúry za mesiac január 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 7.1.2016 Vypracovanie žiadosti pre objednávateľa OPEN DDOR s.r.o. 46466339   
Detail Faktúra došlá 1/2016 7.3.2016 Faktúry za mesiac január 2016 Faktúry za mesiac január 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2017 2.3.2017 Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality "Kamerový systém obce Chmeľnica" Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov 00151866  10 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2017 20.2.2017 Faktúry za mesiac január 2017 Faktúry za mesiac január 2017    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 1/2018 8.2.2018 Kúpna zmluva Kúpna zmluva   121,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2018 26.2.2018 Faktúry za mesiac január 2018 Faktúry za mesiac január 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2018 k Zmluve o dielo 11.5.2018 Úprava dohodnutých podmienok Zmluvy o dielo Z20161452_Z - zrealizovanie detského ihriska AGGER, s.r.o. 45982007  9 534,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 17.1.2019 Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu Prvá internetová , s.r.o. 35849487   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2020 21.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 21.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb - MOM Ľubovnianska nemocnica, n.o. 37886851   
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk