Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

10.2.2016

Pôst 2016

Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš!“ (Gn 3, 19).Sú to slová, ktoré počujeme z úst kňaza na Popolcovú stredu. V úvode pôstu ich Cirkev predkladá každému kresťanovi, aby si pripomenul pravdu tohto života, na ktorú človek zabúda. Sláva tohto života raz pominie a premení sa na prach...


16.1.2016

Spomienka na mamu skvelého kňaza

Pani Otília Zentková bývala v Starej Ľubovni, ale pri významných sviatkoch nikdy nechýbala na svätej omši v kostole sv. Andreja vo svojej rodnej Chmeľnici. Naposledy som ju stretla na chmeľnickom cintoríne na Gabovom pohrebe v októbri minulého roka. 8. januára 2016 si ju Pán povolal do večnosti. Pani Zentková, matka kňaza, nášho Janka, je pre nás príkladom vernosti, dobroty a služby.


9.1.2016

Od zajtra začína putovanie relikvií sv. Terezky z Lisieux po Slovensku.

Od 10.1.2016 začína putovanie relikvií sv. Terezky z Lisieux po Slovensku.


7.1.2016

Otec Anton Srholec, budete nám veľmi chýbať...

Dnešný dátum 7. januára 2016 sa natrvalo zapíše do našich sŕdc ako deň, kedy pozemský svet opustil milovaný kňaz Anton Srholec (†86). Slovensko robil lepším a krajším.“Tónko“ bol človek večne usmiaty a plný optimizmu. A to napriek všetkému príkoriu, ktorým v živote prešiel. Vždy z neho vyžaroval pokoj. Na tvári mu nikdy nechýbal úsmev. Bol to obdivuhodný človek. Otec Srholec, budete nám veľmi chýbať...


20.12.2015

Keď sa rozžiari štvrtá sviečka na adventnom venci...

Ešte máme pár dní na to, aby sme pripravili vo svojom srdci dôstojný príbytok pre Lásku, ktorá sa narodí na tento svet. Vstupujeme do zaverečných dní Adventu, v predvianočnom čase, keď sa Boh dotýka nášho srdca. Vianoce sú predo dvermi. Už zostáva len zabaliť darčeky do hodvábneho papiera, urobiť posledné nákupy. Darčekom dávame sami seba. Každý by sa mal snažiť darovať dobrú náladu, pohodu a vľúdnosť. To je snáď najväčší dar celej rodine.


17.12.2015

Náš drahý pápež František sa dnes dožíva 79. narodenín. Živ, Bože, Otca Svätého!

Nech ho Pán požehnáva a dlho zachová pre dobro celého sveta. Nezabudnime na neho pamätať v modlitbách.


13.12.2015

Otvorenie sv. brány v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Svätá brána v našom Farskom kostole v Starej Ľubovni bola otvorená dnes, v nedeľu 13.12.2015, pri svätej omši so začiatkom o 7.30. hodine. Takto môžeme získať odpustky Svätého roku, a tak skutočne zacítiť Božie milosrdenstvo, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa a úplne zabúda na spáchaný hriech. Svätá brána bola otvorená aj na Hore Zvir v Litmanovej.


13.12.2015

Zapálili sme tretiu adventnú sviecu

Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.


12.12.2015

Roráty 2015 v Chmeľnici

V advente sa stišujeme, aby sme vzdialenosť od seba - od iných - od Boha – premieňali na blízkosť. Rorátne sväté omše majú v sebe čaro adventu, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Na roráty chodia celé rodiny. Ľudia vstávajú za tmy. Nesú si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola osvetľuje len takéto svetlo. Hoci je iba šesť hodín ráno, kostol je plný ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbajú deti, ktoré by možno rady sladko spali. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní preniká do kostola, symbolizuje približovanie druhého príchodu Krista.


6.12.2015

Svätý Mikuláš rozdával darčeky v Chmeľnici

Atmosféra v našom kostolíku bola radostná a úprimná. Deti sa vedia tak krásne úprimne tešiť.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk