Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

20.12.2015

Keď sa rozžiari štvrtá sviečka na adventnom venci...

Ešte máme pár dní na to, aby sme pripravili vo svojom srdci dôstojný príbytok pre Lásku, ktorá sa narodí na tento svet. Vstupujeme do zaverečných dní Adventu, v predvianočnom čase, keď sa Boh dotýka nášho srdca. Vianoce sú predo dvermi. Už zostáva len zabaliť darčeky do hodvábneho papiera, urobiť posledné nákupy. Darčekom dávame sami seba. Každý by sa mal snažiť darovať dobrú náladu, pohodu a vľúdnosť. To je snáď najväčší dar celej rodine.


17.12.2015

Náš drahý pápež František sa dnes dožíva 79. narodenín. Živ, Bože, Otca Svätého!

Nech ho Pán požehnáva a dlho zachová pre dobro celého sveta. Nezabudnime na neho pamätať v modlitbách.


13.12.2015

Otvorenie sv. brány v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Svätá brána v našom Farskom kostole v Starej Ľubovni bola otvorená dnes, v nedeľu 13.12.2015, pri svätej omši so začiatkom o 7.30. hodine. Takto môžeme získať odpustky Svätého roku, a tak skutočne zacítiť Božie milosrdenstvo, ktoré všetkým vychádza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma a odpúšťa a úplne zabúda na spáchaný hriech. Svätá brána bola otvorená aj na Hore Zvir v Litmanovej.


13.12.2015

Zapálili sme tretiu adventnú sviecu

Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.


12.12.2015

Roráty 2015 v Chmeľnici

V advente sa stišujeme, aby sme vzdialenosť od seba - od iných - od Boha – premieňali na blízkosť. Rorátne sväté omše majú v sebe čaro adventu, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Na roráty chodia celé rodiny. Ľudia vstávajú za tmy. Nesú si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola osvetľuje len takéto svetlo. Hoci je iba šesť hodín ráno, kostol je plný ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbajú deti, ktoré by možno rady sladko spali. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní preniká do kostola, symbolizuje približovanie druhého príchodu Krista.


6.12.2015

Svätý Mikuláš rozdával darčeky v Chmeľnici

Atmosféra v našom kostolíku bola radostná a úprimná. Deti sa vedia tak krásne úprimne tešiť.


6.12.2015

Detičky privítali Sv. Mikuláša a anjeličky

Veselé detičky pripravili pre sv. Mikuláša pesničky a básničky


6.12.2015

Zapálili sme druhú sviečku na adventnom venci

Ach! Aj vy sa tak neskutočne tešíte? Ešte 18 dní nás čaká do Vianoc.


30.11.2015

Posledná rozlúčka s Máriou Štefaníkovou

Je ťažké nájsť v zármutku slová na rozlúčku, poďakovanie, posledné zbohom, vyjadriť lásku a úctu k zosnulej Márii Štefaníkovej, rod. Hnatovej, ktorá zomrela 29.11.2015, v dožitom 65. veku svojho života. V žiadnom slnku nie je toľko jasu, kvetov toľko v žiadnej lúčine, v žiadnom poli toľko zlatých klasov, čo je lásky v srdci matkinom... Posledná rozlúčka so zosnulou bude zajtra 01.12.2015 o 10:00 v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici.


29.11.2015

Advent 2015

Dnes začal Advent, ktorý je zálohou vianočnej radosti. Aj navzdory povinnostiam a predvianočnému zhonu, ktorý zrýchľuje naše tempo, advent netreba premrhať. Adventné obdobie je časom na duchovnú prípravu na sviatky Narodenia Pána. Vianoce sa blížia. Aj my sa môžeme približovať k Bohu, ktorý prejavil svoju lásku k nám tým, že nám poslal svojho Syna... Štyri adventné sviečky, Mier, Viera, Láska a Nádej. Každý týždeň sa zažne nová. Plameň Nádeje by nikdy nemal v našom živote nikdy vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.