Od zajtra začína putovanie relikvií sv. Terezky z Lisieux po Slovensku.

Od 10.1.2016 začína putovanie relikvií sv. Terezky z Lisieux po Slovensku. 

Telesné pozostatky jednej z najväčších svätíc dnešnej doby prichádzajú aj na Slovensko. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre tak originálnym spôsobom napĺňa svoj prísľub, že nebo bude tráviť robením dobra na zemi. Relikvie tejto svätej karmelitánky obleteli už skoro celý svet a naša krajina, v ktorej sa svätá Terezka teší veľkej úcte, má tu česť byť jej hostiteľom. Prijmime tento čas ako príležitosť pre obnovu a upevnenie viery v Trojjediného milujúceho Boha, ktorý v tejto svätici vzbudil hrdinské túžby a zároveň jej zjavil Malú cestu duchovného detstva a dokonalej odovzdanosti. Poďme spolu s ňou objaviť, že naším ,,povolaním je láska“.

Súvisiace odkazy