Spomienka na mamu skvelého kňaza

Pani Otília Zentková bývala v Starej Ľubovni, ale pri významných sviatkoch nikdy nechýbala na svätej omši v kostole sv. Andreja vo svojej rodnej Chmeľnici. Naposledy som ju stretla na Gabovom pohrebe v októbri minulého roka na chmeľnickom cintoríne. 8. januára 2016 si ju Pán povolal do večnosti. Pani Zentková, matka kňaza, je pre nás príkladom vernosti, dobroty a služby.

"Mala som ťažký život", zvykla teta Otka hovoriť," ale viera v Boha mi dala silu prekonať všetky ťažkosti, ktoré život priniesol."  Musela sa vysporiadať so smrťou milovaného syna. ThLic. Mons. Ján Zentko, generálny vikár spišskej diecézy, ju  14. marca 2009 predišiel do večnosti.

Je ťažké nájsť v zármutku slová na rozlúčku, poďakovanie, posledné zbohom, vyjadriť lásku a úctu k zosnulej. Hovorí sa, že „Kto stratí mamu, získa anjela.“ Teta Zentková budete nám veľmi chýbať. Prosím, buďte našim anjelom...

 

K stiahnutiu