Náš drahý pápež František sa dnes dožíva 79. narodenín. Živ, Bože, Otca Svätého!

 Nech ho Pán požehnáva a dlho zachová pre dobro celého sveta. Nezabudnime na neho pamätať v modlitbách. 

Modlime sa za pápeža Františka,
nech ho Pán ochraňuje,
aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev.
.
Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti
postavil si na čelo apoštolov svätého Petra
a na ňom si vybudoval svoju Cirkev;
ochraňuj nášho pápeža Františka,
ktorého si ustanovil za Petrovho nástupcu,
a daj, aby bol tvojmu ľudu viditeľným základom
a zdrojom jednoty vo viere a vzájomnej láske.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.