Roráty 2015 v Chmeľnici

V advente  sa stišujeme,  aby sme vzdialenosť od seba - od iných - od Boha – premieňali na blízkosť.  Rorátne sväté omše majú v sebe čaro adventu, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Na roráty chodia celé rodiny. Ľudia vstávajú za tmy. Nesú si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola osvetľuje len takéto svetlo. Hoci  je iba šesť hodín ráno, kostol je plný ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbajú deti, ktoré by možno rady sladko spali.  Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní preniká do kostola, symbolizuje  približovanie druhého príchodu Krista.

Roráty (z latinského rorate „rosu dajte“) predstavujú špecifickú podobu rannej omše v dobe adventnej . Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super ...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti... 

 Strážcovia svetla - Roráty s deťmi 2015

Počas tohoročných adventných omší sa preberajú udalosti zo života strážcov svetla. Sú to vybraté biblické postavy a pri každej z nich je vybratá jedna z ich charakteristických  vlastností, ktorá môže inšpirovať a motivovať aj v súčasnosti.  

12. decembra si pripomíname zjavenia Panny Márie v Mexickom Guadalupe. Panna Mária sa zjavila jednoduchému Indiánovi Juanovi Diegovi, ktorý v tom čase patril k prvým kresťanom na území dnešného Mexika. Guadalupe je najnavštevovanejším pútnickým miestom na svete. Už ten samotný fakt hovorí o tom, že Mexičania putujú do Guadalupe. Toto miesto stále viac a viac priťahuje pútnikov z celého sveta a je to skutočne miesto, kde je človek najviac oslovený práve touto živou úctou ľudí k Panne Márii.

Svätý otec František deklaroval že 13.februára 2016 pôjde do Mexika do Guadalupe pokloniť sa obrazu P. Márie.

 

Súvisiace odkazy