Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

4.7.2016

Rozlúčka s vdp. Jozefom Palenčárom. Srdečne Vám ďakujeme za 18 rokov Vášho pôsobenia v Chmeľnici! !

Po 18. rokoch pôsobenia v našej farnosti skončil svoje pôsobenie vdp. Jozefom Palenčár. Starostka obce vo svojom príhovore povedala:"Nastala chvíľa, o ktorej sme si mysleli, že nikdy nepríde. S pokorou však prijímame rozhodnutie nášho otca biskupa a Váš oddaný súhlas, majúc na zreteli, že je to Božia vôľa, aj keď je to pre nás veľmi, veľmi ťažké." Pán farár, ktorý zaviedol vo farnosti fatimské soboty, dostal na pamiatku sochu Panny Márie z Fatimy


7.6.2016

Svätá omša bola bohatá na dojmy a duchovné zážitky, ktoré si účastníci Dní nemeckej kultúry 2016 z Chmeľnice odnášali domov.

Už tradične sprievod účinkujúcich zahájil 24. ročník slávnosti kultúry spišských Nemcov. Od kultúrneho domu sa folklórne skupiny pod taktovkou dychovej hudby Ľubovnianka presunuli na svätú omšu do kostola sv. Andreja. Nemeckú svätú omšu zahájili fanfáry, ktoré od začiatku navodili slávnostnú atmosféru, ktorú násobili spevy cirkevného spevokolu, obetovanie darov, príhovor hosťujúceho kňaza, hlavného celebranta Opáta Ambróza Martina Štrbáka z Rádu premonštrátov z Opátstva Jasov.


26.5.2016

Oltáriky – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Chmeľnici

Tohto roku pripadol sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi na štvrtok, 26. mája 2016. U nás v Chmeľnici si v procesii a pri oltárikoch uctievame Eucharistiu, v ktorej je celý Kristus, Boh a človek sviatostným spôsobom prítomný v podobe chleba a vína.


13.5.2016

Fatimské posolstvo Matky Božej je aktuálne pre naše časy

Panna Mária ponúkla vo Fatime šancu, ako zachrániť ľudstvo z hroziacej katastrofy, ktorá sa zdá byť neodvratná. Čo môžme urobiť? "Modlite sa; obzvlášť sa modlite ruženec," hovorí nám Panna Mária. 13. mája 2016 sme si pripomenuli fatimskou pobožnosťou 99. výročie od prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime.


13.5.2016

Panna Mária sa zjavila vo Fatime pred 99 rokmi

99. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime si pripomenieme dnes o 20:30 v kostole sv. Andreja. Srdečne Vás pozývame na Fatimskú pobožnosť do Chmeľnice.


7.5.2016

Chmeľničania putovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva

Už po dvanástykrát zavítala do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove rozhlasová púť Rádia Lumen. Spolu s pútnikmi zo Slovenska putovali aj pútnici z Chmeľnice. Mottom tohoročnej púte v roku Božieho milosrdenstva bola „Obeta a modlitba - korene stromu prijatia Božieho milosrdenstva.“ Hlavným celebrantom a kazateľom bol bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.


24.4.2016

Stanisław Papczyński pôsobiaci v Podolínci bude od 5. júna 2016 svätý

Pápež František 5. júna 2016 vyhlási za svätého rehoľníka, ktorý pôsobil 7 rokov v piaristickom kláštore v Podolínci. Poliak Stanisław Papczyński sa narodil v roku 1631 v meste Podegrodzie. Budúci svätec založil rehoľu spoločnosti kňazov mariánov. V škole v Podolínci pôsobil sedem rokov, presne v období 1654 – 1660. Kolégium nechal vybudovať spišský starosta a pán hradu Ľubovňa Stanislaw Lubomirski. Budúceho svätca považujú za vlastného patróna manželia túžiaci po počatí, ale aj ľudia modliaci sa za duše zosnulých.


3.4.2016

Posvätenie zreštaurovaného korpusu Ježiša Krista

Dnes vdp. farár Jozef Palenčár posvätil zreštaurovaný korpus Ježiša Krista, ktorý je v súčasnosti inštalovaný na novodobom kríži. Korpus Ježiša Krista je významnou historickou pamiatkou.


3.4.2016

Nedeľa Božieho milosrdenstva v Chmeľnici

3. apríl je dňom, kedy je v našej farnosti Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Tohoročný 3. apríl padol na nedeľu, ktorá bola aj sviatkom Božieho milosrdenstva. O 15,00 hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.


3.4.2016

Ďakujeme pán farár!

Vdp. Jozef Palenčár je autorom publikácie „Jubilejný rok 2015,“ v ktorej zostavil sled udalostí zo života farnosti v jubilejnom roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Rok 2015 bol zároveň aj Rokom zasväteného života. Vo farnosti sme mohli privítať predstaviteľov rôznych reholí a významných hostí. V publikácii sa dočítate o zvonoch, ktoré sa vymenili vo veži kostola, o korpuse Ježiša Krista, vzácnej pamiatky nášho kostola, o krížovej ceste „Po stopách kňaza Štefana Putanka,“ o pútiach vo Fatime, v Krakowe a ďalšie udalosti zo života farnosti. Ďakujeme pán farár!