Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

24.4.2016

Stanisław Papczyński pôsobiaci v Podolínci bude od 5. júna 2016 svätý

Pápež František 5. júna 2016 vyhlási za svätého rehoľníka, ktorý pôsobil 7 rokov v piaristickom kláštore v Podolínci. Poliak Stanisław Papczyński sa narodil v roku 1631 v meste Podegrodzie. Budúci svätec založil rehoľu spoločnosti kňazov mariánov. V škole v Podolínci pôsobil sedem rokov, presne v období 1654 – 1660. Kolégium nechal vybudovať spišský starosta a pán hradu Ľubovňa Stanislaw Lubomirski. Budúceho svätca považujú za vlastného patróna manželia túžiaci po počatí, ale aj ľudia modliaci sa za duše zosnulých.


3.4.2016

Posvätenie zreštaurovaného korpusu Ježiša Krista

Dnes vdp. farár Jozef Palenčár posvätil zreštaurovaný korpus Ježiša Krista, ktorý je v súčasnosti inštalovaný na novodobom kríži. Korpus Ježiša Krista je významnou historickou pamiatkou.


3.4.2016

Nedeľa Božieho milosrdenstva v Chmeľnici

3. apríl je dňom, kedy je v našej farnosti Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Tohoročný 3. apríl padol na nedeľu, ktorá bola aj sviatkom Božieho milosrdenstva. O 15,00 hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.


3.4.2016

Ďakujeme pán farár!

Vdp. Jozef Palenčár je autorom publikácie „Jubilejný rok 2015,“ v ktorej zostavil sled udalostí zo života farnosti v jubilejnom roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Rok 2015 bol zároveň aj Rokom zasväteného života. Vo farnosti sme mohli privítať predstaviteľov rôznych reholí a významných hostí. V publikácii sa dočítate o zvonoch, ktoré sa vymenili vo veži kostola, o korpuse Ježiša Krista, vzácnej pamiatky nášho kostola, o krížovej ceste „Po stopách kňaza Štefana Putanka,“ o pútiach vo Fatime, v Krakowe a ďalšie udalosti zo života farnosti. Ďakujeme pán farár!


2.4.2016

Pápež sv. Ján Pavol II. bol jedným z najvplyvnejších svätých 20. storočia.

Dnes si pripomíname 11. výročie úmrtia 264. rímskeho pápeža Jána Pavla II., vlastným menom Karola Józefa Wojtyłu (18.5. 1920 - † 2.4. 2005). Bol to človek na ktorého svet nikdy nezabudne, jeho dobro sa vznášalo a stále sa vznáša všade okolo nás. Získal si srdcia nás všetkých. Spomeňme si na neho v modlitbe.


26.3.2016

Biela sobota 2016 v Chmeľnici

Kristus, svetlo sveta! Bohu vďaka! Fotky nafotila Viki Gaľová: Ďakujeme!
19.3.2016

Dnes oslavuje svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Jozef Palenčár

Drahý náš duchovný otec, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám k meninám zaželať.


10.2.2016

Páter Michal Zamkovský je jedným z misionárov milosrdenstva

Na Popolcovú stredu počas svätej omše v Bazilike sv. Petra pápež František vyslal do sveta viac ako tisíc misionárov milosrdenstva. Medzi 1142 kňazmi z piatich kontinentov je aj náš páter Michal Zamkovský z Podolínca. Bohu vďaka za pátra Michala!

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk