Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

3.4.2016

Nedeľa Božieho milosrdenstva v Chmeľnici

3. apríl je dňom, kedy je v našej farnosti Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Tohoročný 3. apríl padol na nedeľu, ktorá bola aj sviatkom Božieho milosrdenstva. O 15,00 hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.


3.4.2016

Ďakujeme pán farár!

Vdp. Jozef Palenčár je autorom publikácie „Jubilejný rok 2015,“ v ktorej zostavil sled udalostí zo života farnosti v jubilejnom roku 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Rok 2015 bol zároveň aj Rokom zasväteného života. Vo farnosti sme mohli privítať predstaviteľov rôznych reholí a významných hostí. V publikácii sa dočítate o zvonoch, ktoré sa vymenili vo veži kostola, o korpuse Ježiša Krista, vzácnej pamiatky nášho kostola, o krížovej ceste „Po stopách kňaza Štefana Putanka,“ o pútiach vo Fatime, v Krakowe a ďalšie udalosti zo života farnosti. Ďakujeme pán farár!


2.4.2016

Pápež sv. Ján Pavol II. bol jedným z najvplyvnejších svätých 20. storočia.

Dnes si pripomíname 11. výročie úmrtia 264. rímskeho pápeža Jána Pavla II., vlastným menom Karola Józefa Wojtyłu (18.5. 1920 - † 2.4. 2005). Bol to človek na ktorého svet nikdy nezabudne, jeho dobro sa vznášalo a stále sa vznáša všade okolo nás. Získal si srdcia nás všetkých. Spomeňme si na neho v modlitbe.


26.3.2016

Biela sobota 2016 v Chmeľnici

Kristus, svetlo sveta! Bohu vďaka! Fotky nafotila Viki Gaľová: Ďakujeme!
19.3.2016

Dnes oslavuje svoje meniny náš duchovný otec Mgr. Jozef Palenčár

Drahý náš duchovný otec, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám k meninám zaželať.


10.2.2016

Páter Michal Zamkovský je jedným z misionárov milosrdenstva

Na Popolcovú stredu počas svätej omše v Bazilike sv. Petra pápež František vyslal do sveta viac ako tisíc misionárov milosrdenstva. Medzi 1142 kňazmi z piatich kontinentov je aj náš páter Michal Zamkovský z Podolínca. Bohu vďaka za pátra Michala!


10.2.2016

Pôst 2016

Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš!“ (Gn 3, 19).Sú to slová, ktoré počujeme z úst kňaza na Popolcovú stredu. V úvode pôstu ich Cirkev predkladá každému kresťanovi, aby si pripomenul pravdu tohto života, na ktorú človek zabúda. Sláva tohto života raz pominie a premení sa na prach...


16.1.2016

Spomienka na mamu skvelého kňaza

Pani Otília Zentková bývala v Starej Ľubovni, ale pri významných sviatkoch nikdy nechýbala na svätej omši v kostole sv. Andreja vo svojej rodnej Chmeľnici. Naposledy som ju stretla na chmeľnickom cintoríne na Gabovom pohrebe v októbri minulého roka. 8. januára 2016 si ju Pán povolal do večnosti. Pani Zentková, matka kňaza, nášho Janka, je pre nás príkladom vernosti, dobroty a služby.