Farnosť

Aktuálne farské oznamy a archív oznamov.

Naša farnosť má vlastnú web-stránku: www.farnostchmelnica.sk

Správca farnosti: ThLic., PeadDr. Tomáš Gondkovský 

Farský úrad
Chmeľnica č.56
064 01 Stará Ľubovňa
Tel: 052/432 69 14
e-mail: farachmelnica@slnet.sk, chmelnica@kapitula.sk
 
Počet obyvateľov: 890
Rím. kat.: 876, Gr. kat.: 13, Ev. A.v.: 1
Farský kostol sv. Ondreja
Sv. omše v nedeľu: 7.30, 10.30
Filiálka: Novoľubovnianske kúpele
Filiálka: Matysová

 

Aktuality zo života farnosti:

Svätá omša na rádiu Lumen

6.10.2016

Odpustová slávnosť ružencovej Panny Márie 2016 – odpustová slávnosť Ipso Die s o. Michalom Zamkovským 7. októbra 2016

V mimoriadnom roku milosrdenstva Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Chmeľnice.


29.9.2016

Birmovanci z Chmeľnice pookriali v OCM v Ústí nad Priehradou

Tretí septembrový víkend strávili naši birmovanci v OCM v Ústí nad Priehradou. Účastník stretnutia Samko Haničák mi povedal: "Toto trojdnie v Ústí nad Priehradou nám všetkým veľa dalo a ja sa tam určite chcem aj v budúcnosti vrátiť.“ Vdp. Ľuboš Laškóty sa lúčil s birmovancami so slovami:“ Drahí mladí, ďakujem Vám za spoločný čas a prajem Vám nech ako synovia a dcéry Svetla prinášate radosť a nádej tomuto svetu.“


4.9.2016

O. Marek Uličný sa vo svojej homílii prihovoril mládeži v Chmeľnici

V nedeľu 4.9.2016 slávil sv. omšu v Chmeľnici o. Marek Uličný, kňaz zodpovedný za mládež v spišskej diecéze, ktorý vedie Centrum pre mládež vo Važci. V homílii sa prihovoril mládeži a birmovancom a poukázal na hodnotu muža a ženy, lebo našim povolaním je otcovstvo a materstvo. Správni chlapci a dievčatá dozrievajú do tohto povolania v čistých vzťahoch.


15.8.2016

Posvätenie bylín a kvetov je príležitosť byť v blízkosti našej Matky

Chmeľničania vyjadrujú Matke Božej veľkú úctu. Aj dnes 15. augusta pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie sme sa vybrali spolu s našim pánom farárom Tomášom Gondkovským ku kaplnke Nanebovzatia Panny Márie. Presne o 15,00 hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva. V podaní cirkevného spevokolu zneli mariánske piesne. U nás sa zachováva prastarý zvyk požehnávania kvetín a bylín.


4.8.2016

Momentky z letného tábora

Lebo stvoril si svet a vďaka Tebe som Tvoje dieťa...


4.8.2016

Druhý deň letného tábora predčil naše očakávania. Spoločne sme vytvorili veľkú chmeľnicko-toporeckú rodinu.

Rannou modlitbou sa začal druhý deň v tábore. Slnečné ráno nasvedčovalo slnečný deň. Tvorivé dielne striedali modlitby. Vyznamenali sa aj naši hasiči, ktorí pripravili chutný guláš. Vďaka všetkým, ktorí letný tábor pripravili!
1.8.2016

Prvý deň letného tábora sa vydaril

Ďakujeme všetkým za krásnu rodinnú atmosféru a skvelý deň!