Výstup na vrch Marmon dňa 08.05.2024 - akcia zrušená!

Výstup na vrch Marmon 8.5.2024 ku pamätníku spomienky
na Druhú svetovú vojnu - akcia zrušená z dôvodu nepriaznivého počasia
 
Vážení seniori JDS a členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov!
 
Oblastný výbor SZPB a OO JDS pri príležitosti spomienky na ukončenie II. svetovej vojny organizuje už tradične pod záštitou prednostky OÚ Mgr. Kataríny Tomkovej turistický pochod k pamätníku na Marmone.
Po príchode na Marmon 8.5. 2024 bude podujatie otvorené príhovorom o 11. 00 hod. so spomienkou na udalosti II sv. vojny. Program bude pokračovať posedením pri vatre s vlastným občerstvením účastníkov a s malým občerstvením od OO JDS. Zakončený bude štátnou hymnou Slovenskej republiky .
 
Pochod sa uskutoční po troch líniách.
Prvá skupina: Turistický pochod z Jarabiny cez Tri studničky peši.
Druhá skupina: Turistický pochod pod vedením pána Jána Barnovského zo Starej Ľubovne cez Podsadok (MHD 9.30 hod) peši.
Tretia skupina: Kombinácia dopravy autobusom + pešia turistika so štartom autobusu z Jakubian ku Športovej hale v Starej Ľubovni smerom cez železničnú stanicu k rázcestiu Chmeľnica, cez Šambron, Plavnicu, Malý Lipník – odbočka na Matysovú s cieľom v obci Matysová. Z Matysovej prejdú účastníci podujatia peši na vrch Marmon, tento peší úsek cesty potrvá približne 50 minút.
 
Časový harmonogram : 8 hod. 15 min. - odchod autobusom z Jakubian
8.30 hod. - odchod od ŠH v Starej Ľubovni
8.45 hod. - železničná stanica
8.50 - rázcestie Chmeľnica
9.15 - odchod zo Šambrona do Plavnice
9.40 - Plavnica - zastávka pred potravinami a
reštauráciou
9.50. Malý Lipník - rázcestie smerom na Matysovú
10.00 hod . príchod do Matysovej s nasledujúcim peším
presunom na Marmon.
 
Zúčastniť sa môžu aj seniori z Ľubotína, ktorí nastúpia na autobus v Plavnici.
 
Organizátori žiadajú záujemcov, predsedov základných organizácií SZPB a JDS, aby oznámili počet účastníkov podujatia z vyššie uvedených miest a obcí
PhDr. Lýdii Hricíkovej emailom: lydiahricikova@gmail.com alebo telefonicky, respektíve sms. na č. tel. +421 907153 006 najneskôr do 6.5.2024.
Informácia je potrebná z dôvodu zistenia vyťaženosti autobusu.
 
V prípade nepriaznivého počasia akcia sa ruší.
 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
 
Ing. Václav Homišan,  Ing. Ján Barilla,
predseda OblV SZPB predseda OO JDS
Stará Ľubovňa           Stará Ľubovňa
Publikované: 7.5.2024 | Aktualizácia: 7.5.2024 | Zobrazené: 118
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies