UPOZORNENIA

Regionálna tlačová správa SODB
25.9.2020

Regionálna tlačová správa SODB

Zverejňujeme v prílohe tlačovú správu Štatistického úradu SR v Prešove k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov (SODB) za Prešovský kraj.


Obec Chmeľnica triedi odpad s OZV  NATUR - PACK
19.8.2020

Obec Chmeľnica triedi odpad s OZV NATUR - PACK

S cieľom propagovať triedený zber vyhradeného prúdu odpadov, ktorými sú PAPIER,PLASTY,SKLO,KOVY a VKM ( tetrapack) prinášame niekoľko informácií.


Výskyt afrického moru ošípaných u domácich ošípaných
16.7.2020

Výskyt afrického moru ošípaných u domácich ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Stará Ľubovňa informuje o opätovnom výskyte afrického moru ošípaných u domácej ošípanej. Vzhľadom na závažnosť tejto nákazy pre domáce ošípané a diviačiu zver žiadajú o zverejnenie tejto informácie pre obyvateľov. Bližšie informácie nájdete v prílohách.


OZNAM - strelecká činnosť na strelnici pri Ľubov. kúpeľoch
2.7.2020

OZNAM - strelecká činnosť na strelnici pri Ľubov. kúpeľoch

Z hľadiska bezpečnosti našich obyvateľov zverejňujeme oznam, že sa na strelnici pri Ľubovnianskych kúpeľoch bude vykonávať strelecká činnosť členov Obvodnej poľovníckej komory v Starej Ľubovni a to v termínoch: 18.07.2020, 19.07.2020, 25.07.2020, 05.09.2020, 12.09.2020, 13.09.2020, 19.09.2020, 20.09.2020, 10.10.2020, 11.10.2020 a 17.10.2020 a to v čase od 07:00 h do 16:00 h. Odporúčame v uvedených termínoch nezdržiavať sa v blízkosti strelnice.


4.6.2020

UPOZORNENIE

Okrem mnohých dobrých aktivít našej mládeže vidíme v poslednom čase začínajúci trend hlbokej neúcty k miestnej samospráve a jej majetku. Takýto neporiadok zanecháva mládež pri vchode do kultúrneho domu a v okolí obecného úradu. Pokiaľ nedôjde k náprave budeme nútení prijať nevyhnutné opatrenia, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu obecného majetku.


COVID TEST
22.5.2020

COVID TEST


OTVORENIE PREVÁDZOK od 06.05.2020 v zmysle 2. a 3. fázy
6.5.2020

OTVORENIE PREVÁDZOK od 06.05.2020 v zmysle 2. a 3. fázy

06.05. 2020 sa za prísnych hygienických predpisov otvoria prevádzky a účasť na bohoslužbách.


COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE
7.4.2020

COVID-19: PREŽIME VEĽKÚ NOC BEZPEČNE

Blíži sa Veľká noc a celé Slovensko stojí pred dôležitou skúškou. Buďme spoločne zodpovední a dodržiavajme všetky prijaté opatrenia. Vláda SR prijala uznesenie o obmedzení pohybu v období od 08.04.2020 (od polnoci) do 13.04.2020 (v noci minútu pred polnocou).


UPOZORNENIE z  ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE
16.3.2020

UPOZORNENIE z ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE

Prečítajte si upozornenie pre pacientov!


UPOZORNENIE! Ústredný krízový štáb SR prijal tieto dôležié rozhodnutia
13.3.2020

UPOZORNENIE! Ústredný krízový štáb SR prijal tieto dôležié rozhodnutia

Ústredný krízový štáb SR prijal v súvislosti s koronavírusom niekoľko veľmi zásadných rozhodnutí.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk