UPOZORNENIA

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022
30.12.2021

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2022 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční v utorok 04. januára 2022.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2022 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022.


VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT
22.12.2021

VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT

Touto cestou vyzývame majiteľov a vodičov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním nesťažovali plynulé zabezpečenie zimnej údržby odhŕňania snehu z miestnych komunikácií.
Motorové vozidlá je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch, tak aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách.


Finančná pomoc pre seniorov
17.12.2021

Finančná pomoc pre seniorov

Podľa zákona č. 469/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov môže fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá do konca roka 2021 dovŕšila vek aspoň 60 rokov a absolvovala očkovanie na území Slovenskej republiky proti ochoreniu COVID-19 získať finančnú pomoc pre seniorov vo výške 200 alebo 300 € v závislosti od splnenia podmienok § 30t ods. 1 písm c).


VÝZVA MAJITEĽOM PSOV
10.11.2021

VÝZVA MAJITEĽOM PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 9.11.2021 vo večerných hodinách došlo k pohryzeniu obyvateľky obce doposiaľ neznámym psom, dôrazne žiadame držiteľov psov, aby zamedzili voľnému potulovaniu sa svojich psov.


Informácia o možnosti očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen
10.11.2021

Informácia o možnosti očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen

Vážení občania,
Mesto Stará Ľubovňa spolu so spoločnosťou Váš Lekár, s. r. o., ktorých záujem je sprístupniť ľuďom očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v čo najväčšej miere, ponúka možnosť občanom okresu využiť v meste Stará Ľubovňa VOS - Výjazdovú očkovaciu službu.


13.10.2021

Akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti - upozornenie

ORPZ v Starej Ľubovni ODI žiada všetkých občanov, aby v záujme zníženia dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov, akceptovali povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné doplnky a vyberať si oblečenia svetlejšej farby. Toto upozornenie sa týka hlavne občanov pohybujúcich sa po obci v čase keď sa začína stmievať a verejné osvetlenie ešte nie je v prevádzke.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022
8.10.2021

Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch a bytových domoch. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni odporúča pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu nasledovné opatrenia uvedené v prílohe.
Nepodceňujte, vážení občania, nebezpečenstvo spojené s vykurovacím obdobím. Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok.


Očkovanie psov - POZOR ZMENA!
19.8.2021

Očkovanie psov - POZOR ZMENA!

Držiteľom psov oznamujeme, že očkovanie psov proti besnote bude ZAJTRA 20.8.2021 nie o 15,oo hod. ale o 10:00 hod. pred školou. Za pochopenie ďakujeme.


Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021
17.8.2021

Očkovanie psov proti besnote - 20.8.2021

V piatok 20.8.2021 o 15:00 h, pre školou, sa uskutoční očkovanie psov proti besnote. Držiteľ psa má so sebou doniesť aj preukaz psa. Poplatok za očkovanie je 10,- eur.


Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
5.8.2021

Mimoriadne núdzové opatrenia - AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

V prílohe zverejňujeme "Mimoriadne núdzové opatrenia" ohľadom Afrického moru ošípaných a diviakov, vydané Hlavným veterinárnym lekárom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zo dňa 02. augusta 2021.
Nariadenia sa vzťahujú na užívateľov poľovných revírov, na chovateľov ošípaných (drobnochovy aj komerčné chovy), na súkromných veterinárnych lekárov.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk