UPOZORNENIA

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Starej Ľubovni vyhlásilo opäť Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 20.07.2022 od 9,00 hod. do odvolaniaZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022
11.7.2022

ZVOZ ELEKTROODPADU 14. júla 2022

ZVOZ ELEKTROODPADU BUDE vo štvrtok 14.7.2022 o 8,00 hod.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru
23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru


Oznámenie o vykonaní postreku
16.5.2022

Oznámenie o vykonaní postreku

PD Nová Ľubovňa oznamuje vykonanie chemického postreku.


Zápis detí do materskej školy
27.4.2022

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Chmeľnici oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 sa bude konať v termíne od 2. mája 2022 do 20. mája 2022.
Spôsob zápisu, podmienky prijímania detí a ďalšie dôležité informácie k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu sú k dispozícii na webovej stránke školy.


UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV
20.4.2022

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 19.04.2022 došlo k pohryzeniu maloletého obyvateľa obce nezabezpečeným psom, dôrazne žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách bez vôdzky, príp. náhubku.

Na základe uvedeného Vás týmto upozorňujeme na povinnosti, ktoré Vám ako majiteľom a držiteľom psov vyplývajú z § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Osobitne Vás upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť riadne svojho psa v chovnom priestore a predchádzať tomu, aby pes voľne pobehoval po verejnom priestranstve a ohrozoval človeka alebo zvieratá. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je fyzicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode, životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.


ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022
11.4.2022

ZMENA VÝVOZU TKO - VÝVOZ UŽ V STREDU 13.04.2022

Spoločnosť EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa oznamuje občanom, že v dôsledku nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov, dochádza k zmene vývozu TKO v našej obci, a to z pôvodného termínu vo štvrtok 14.4.2022 na stredu 13.04.2022.


Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie
7.4.2022

Zrušenie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - od 01.04.2022 a Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie

OR HaZZ v Starej Ľubovni zrušilo Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 01.04.2022 od 15.00 hod. Zároveň v prílohe nájdete Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - usmernenie.


Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží
1.4.2022

Predaj ovocných stromčekov, kríkov a ruží

Firma KOHAPLANT ponúka na predaj ovocné stromčeky, kríky /drobné ovocie/, ruže..., taktiež špeciálne hnojivo koreňového systému. Položky sú v ponuke do vypredania zásob. Zakúpiť si ich môžete v sobotu, 09.04.2022 o 13:30 hod. na predajnom mieste Obce Chmeľnica - na parkovisku pri dome č. 186.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk