UPOZORNENIA

VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
18.3.2022

VÝZVA POLÍCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V súvislosti s nárastom trestnej činnosti páchanej prostredníctvom internetu ORPZ v Starej Ľubovni žiada o spoluprácu pri informovaní verejnosti na nebezpečenstvo páchanej trestnej činnosti.


Svetový deň vody
18.3.2022

Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 21.03.2022 bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody ...


Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa
15.3.2022

Oznam o vyplácaní nájomného za pôdu - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Chmeľnica, že na základe aktuálneho uvoľnenia pandemických opatrení, je vlastníkom, ktorí nemajú bankové účty, umožnené aj hotovostné vyplácanie nájmu za pôdu, a to v pracovné dni v administratívnej budove družstva. Vstup do budovy je možný len s ochranným respirátorom a použitím dezinfekcie rúk. Zoberte si so sebou vlastné pero na podpisovanie.


Orálna vakcinácia líšok
15.3.2022

Orálna vakcinácia líšok

Na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Starej Ľubovni, Vás vážení občania, upozorňujeme na orálnu vakcináciu líšok proti besnote, ktorá sa vykoná letecky v dňoch 04. až 25. apríla 2022. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad n e d o t ý k a l i , nezbierali ich a v čase vakcinácie nevodili do lesa psov. Celé znenie relácie o vykonaní orálnej vakcinácie líšok nájdete v prílohe tohto upozornenia.


Pomoc pre Ukrajinu
28.2.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Informácie od MZVEZ SR pre samosprávy v súvislosti so situáciou na UA


Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté
28.2.2022

Marta Krafčíková: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté

V našej obecnej knižnici na Obecnom úrade v Chmeľnici 1. marca 2022 o 9,30 hodine uvedieme do života rozprávkovú knihu autorky Marty Krafčíkovej: BABIČKINE ROZPRÁVKY skutočné i zabudnuté. Knihu ilustrovala Alexandra Saganová. Knihu autoriek z Chmeľnice vydala Obec Chmeľnica vo vydavateľstve Miroslav Števík - Scepusiom v roku 2022


Pomoc pre utečencov z Ukrajiny
26.2.2022

Pomoc pre utečencov z Ukrajiny

Vážení občania, Obec Chmeľnica v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Chmeľnica organizuje pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Kto môže a chce pomôcť, môže tak spraviť v budove hasičskej zbrojnice v Chmeľnici v sobotu 26.02.2022 v čase od 12:00 do 19:00 hod, prípadne môže kontaktovať veliteľa DHZ Chmeľnica p. Gurku 0902 369 111. URGENTNE POTREBUJÚ: detské plienky (akejkoľvek veľkosti), detské výživy, piškóty, hygienické vložky a tampóny, dezinfekčné mydlá, kojenecké balené vody, minerálky, čaje, jednorazové poháre, detský sunar, džúsy, toaletný papier. POTREBUJÚ: sušienky, keksíky, balené croisanty, farbičky, maľovánky pre deti, čelovky, vlhčené obrúsky, trvanlivé mlieko, džemy, maslo, granko, kávu, paštéty ... Za každú pomoc obec a DHZ vopred ďakuje.


Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina
21.2.2022

Upozornenie na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa upozorňuje na povinnosť držiteľa registrovať chov hospodárskych zvierat bez pôvodu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. Od 01.05.2022 už nebude možné nahlásenie zvieraťa do registrovaného chovu, ak nemá známy pôvod (z neregistrovaných chovov, alebo z iných krajín - bez veterinárneho osvedčenia).


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022
30.12.2021

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2022

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2022 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční v utorok 04. januára 2022.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2022 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2022.


VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT
22.12.2021

VÝZVA VODIČOM A MAJITEĽOM ÁUT

Touto cestou vyzývame majiteľov a vodičov motorových vozidiel, aby nevhodným parkovaním nesťažovali plynulé zabezpečenie zimnej údržby odhŕňania snehu z miestnych komunikácií.
Motorové vozidlá je potrebné parkovať v garážach a vo svojich dvoroch, tak aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies