Pán vstal z mŕtvych! ALELUJA!

 Pán vstal z mŕtvych! ALELUJA!

“Zobuď sa ty, čo spíš, vstaň 
z mŕtvych a osvieti ťa Kristus.
Ja som tvoj Boh, ktorý sa pre teba stal tvojím synom;
v danej mne moci tebe a tým, ktorí z teba pochádzajú, teraz hovorím,
a tým, ktorí sú vo väzení 
prikazujem: Buďte slobodní!
Tým, ktorí sú vo tme: 
Vyjdite na svetlo!
Tým, ktorí sú mŕtvi: 
Vstaňte z mŕtvych!
A tebe prikazujem: 
Zobuď sa ty, čo spíš!
Veď som Ťa nestvoril na to, 
aby si ostal väzňom v podsvetí.
Vstaň z mŕtvych! 
Ja som životom mŕtvych!
Vstaň z mŕtvych, dielo mojich rúk!
Vstaň z mŕtvych obraz, 
urobený na moju podobu!
Vstaň z mŕtvych, odíďme odtiaľto!
Ty vo mne a ja v tebe 
sme skutočne jedinečná 
a nerozdielna prirodzenosť.
Pre teba ja, tvoj Boh, 
som sa stal tvojím synom.
Pre teba ja, Pán, som prijal 
prirodzenosť sluhu.
Pre teba ja, ktorý som 
na nebesiach, zostúpil som na zem a zišiel až pod zem.
S tebou, človeče, som zdieľal ľudskú slabosť.
No potom som sa stal slobodným medzi mŕtvymi …
Nebeský trón je pripravený, 
služobníctvo čaká na príkazy,
sála je už zariadená, hostina pripravená, večný príbytok ozdobený
a brány sú otvorené …
a od večnosti je pripravené 
pre teba Kráľovstvo Božie.”
(Sv. Epifanio di S alamine)

Život, silu a radosť, ktorá pramení v tajomstve Pánovho zmŕtvychvstania, nám nikto nemôže zobrať!