Druhý deň letného tábora predčil naše očakávania. Spoločne sme vytvorili veľkú chmeľnicko-toporeckú rodinu.

Rannou modlitbou sa začal druhý deň v tábore. Slnečné ráno bolo predzvesťou aj  slnečnýého dňa. Tvorivé dielne striedali modlitby a vychádzky v okolí obce. Vyznamenali sa aj naši hasiči, ktorí uvarili chutný kotlíkový guláš. Vďaka všetkým, ktorí letný tábor pripravili! Vďaka účastníkom letného tábora, že prišli a podieľali sa na príjemnej atmosfére, ktorá panovala po celý čas v letnom tábore. Spoločne sme vytvorili veľkú chmeľnicko-toporeckú  rodinu. Medzi obetnými darmi , ktoré deti priniesli pred oltár boli aj "kamene, " ktoré symbolizovali 10 Božích prikázaní. Tie počas tábora rozoberali budúci birmovanci s pánom farárom vdp. Tomášom Gondkovským na svojej príprave na birmovku. Priniesli aj ďalšie svoje dielka a košík, v ktorom boli na papierikoch napísané hriechy. Keďže deti pristúpili ku svätej spovedi, hriechy pán farár odniesol a spálil.Večer na svätej omši sa premietala prezentácia, ktorú pripravil Roman Sooš. Na stránke si ju môžete pozrieť.

 

K stiahnutiu

Súvisiace odkazy

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk