Cesta do raja je vydláždená odpustením

Korunkou Božieho milosrdenstva sa v piatok 7. októbra začalo odpustové trojdnie Ružencovej Panny Márie v Chmeľnici, ktoré vyvrcholí slávnostnou svätou omšou v nedeľu 9. októbra 2016 o 10,00 hodine. Pred omšou o 9:15 začína modlitba sv. ruženca, ktorú sa budú modliť birmovanci.

 

Po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva sa prihovoril veriacim p. Michal Zamkovský, ktorý prízvukoval:" Cesta do raja je vydláždená odpustením!" Po prednáške až do sv. omši mohli pristúpiť veriaci ku sv. spovedi. Prvý deň odpustu vyvrcholil sv. omšou, ktorú v doprovode nášho pána farára Tomáša Gondkovského vysluhoval p. Michal Zamkovský.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk