Birmovanci z Chmeľnice pookriali v OCM v Ústí nad Priehradou

Tretí septembrový víkend strávili naši birmovanci v OCM v Ústí nad Priehradou. Účastník stretnutia Samko Haničák  mi povedal: Toto trojdnie v Ústí nad Priehradou nám všetkým veľa dalo a ja sa tam určite chcem aj v budúcnosti vrátiť.“ 

Samko Haničák mi o sústredení birmovancov pokračoval: “Naše „trojdnie“ začalo chutnou večerou a privítaním od otca Ľuboša. Po úvodnej, veľmi zaujímavej prednáške sme si vyskúšali niečo praktické. Každý si vytvoril svoj vlastný sadrový odliatok tváre - bola to príprava na sobotnú aktivitu. V sobotu sme masky doplnili tým čo máme radi  po dokončení masiek si každý navliekol masku na tvár. Mali sme zviazané nohy, ruky a oči. Toto nám malo ukázať zviazanosť  hriechov.

Malo nám to ukázať ako nás hriech v živote  veľmi zväzuje a obmedzuje. Takto zviazaní "hriechmi" nás priviedli ku krížu, kde sme mali pochopiť že jedinou záchranou pre nás je kríž. Potom si každý sám písal svoje hriechy- klamstvá na papier. Dali sme ich do vedra a priniesli na sv. omšu ako obetu.

O 15:00 bola korunka ku Božiemu Milosrdenstvu a následne mal možnosť každý z nás vykonať si generálnu sv. spoveď. Večerná aktivita: opäť nám zviazali oči a každý tak v tme so zviazanými očami pomocou lana mal nájsť cieľ. Cieľom bola kaplnka v ktorej sa po príchode všetkých birmovancov konala nočná adorácia. Každý z nás  zapálil sviečku a priniesol ju pred oltár.

V nedeľu po sv. omši sme mali ďalšiu zaujímavú aktivitu, pri ktorej sme boli odkázaní  jeden na druhého a museli sme vzájomne spolupracovať. Boli to veľmi dobré aktivity a pomohli nám lepšie pochopiť čo, nám otec Ľuboš vysvetľoval. Bolo to skutočne veľmi zaujímavé  a poučné. Toto trojdnie v Ústí nám všetkým veľa dalo a ja sa tam určite chcem aj v budúcnosti vrátiť.

Keď sme odtiaľ odchádzali otec Ľuboš nás vyprevádzal a do autobusu nám prišiel požehnať .“

Otec Ľuboš sa lúčil s nami so slovami:“ Drahí mladí, ďakujeme za spoločný čas. A prajeme Vám nech ako synovia a dcéry Svetla prinášate radosť a nádej tomuto svetu.“

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk