UPOZORNENIA

VSD - ponuka práce
15.6.2023

VSD - ponuka práce

VSD hľadá kolegov na pozície - servisný technik - meranie NN, odborný technik HVAC...


Skúška sirén dňa 09.06.2023
6.6.2023

Skúška sirén dňa 09.06.2023

Obec Chmeľnica oznamuje, že v piatok 09.06.2023 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Označenie smetných nádob - upozornenie
1.6.2023

Označenie smetných nádob - upozornenie

Na základe výzvy obchodnej spoločnosti EKOS, ktorá v obci vykonáva zber komunálneho odpadu, Vás vážení občania žiadame, aby ste si označili smetné nádoby nálepkou aktuálneho roku 2023. Smetné nádoby, ktoré nebudú označené aktuálnou nálepkou nebudú zvozovou spoločnosťou odobraté. Nálepky na smetné nádoby Vám boli odovzdané pri zaplatení poplatku za vývoz TKO, príp. Vám boli doručené do poštových schránok.


Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných
9.5.2023

Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vám oznamuje ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Plavnica.


Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných
21.4.2023

Ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vám oznamuje ďalší potvrdený pozitívny prípad afrického moru ošípaných Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Lomnička.


Orálna vakcinácia líšok
14.4.2023

Orálna vakcinácia líšok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote prebehne pokladaním vakcinačných návnad - letecky, v dňoch 17.04.2023 - 05.05.2023...


Svetový deň vody - 22. marec 2023
15.3.2023

Svetový deň vody - 22. marec 2023

„Svetový deň vody – 22. marec 2023“ Svetový deň vody je o urýchlení zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Povzbudzuje ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Voda je pre život ľudí nenahraditeľná a nevyhnutná aj pre hygienu, zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, podnikanie a priemysel. S rastom svetovej populácie narastá aj dopyt po vode, ktorý vyčerpáva prírodné zdroje a na mnohých miestach poškodzuje životné prostredie.


Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!
15.3.2023

Pozitívny diviak na Africký mor ošípaných!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa týmto oznamuje, že dňa 13.03.2023 potvrdený pozitívny prípad Štátnym veterinárnym ústavom vo Zvolene, u nájdenej uhynutej diviačice na ochorenie afrického moru ošípaných (AMO). Diviačica bola nájdená uhynutá v katastri obce Jakubany.
Nálezcom uhynutej diviačice je Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozemková spoločnosť, poľovný revír JAVORINA-VLM Kežmarok.
Informáciu Vám dávame na vedomie v rámci súboru opatrení v súvislosti s obmedzením šírenia tejto nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných, z dôvodu zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka. Choroba nie je prenosná na ľudí.


Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.
9.3.2023

Skúška sirén - 10.03.2023 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 10.03.2023, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Oznam
6.3.2023

Oznam

Od minulého týždňa prebiehajú na našom kompostovisku terénne úpravy. Týmto Vás žiadame, aby ste až do odvolania nenavážali na kompostovisko nový biologický odpad.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk