UPOZORNENIA

Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku
28.2.2023

Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku

24.02.2023 bola na stránke Okresného úradu Stará Ľubovňa zverejnená Výzva č. 01/OÚ SL/2023 na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre Aktivitu B plánu rozvoja: Cestovný ruch – komplexný produkt v cestovnom ruchu ako nástroj tvorby udržateľných pracovných miest v okrese...


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023
4.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania - T: 31.01.2023

Každý, u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023
4.1.2023

TERMÍNY VÝVOZU domového odpadu a separovaného zberu druhotných surovín v r. 2023

Vážení občania!
Vývoz zmesového KO v Chmeľnici v roku 2023 sa bude vykonávať
v nepárnych týždňoch, vo štvrtky.
Prvý vývoz sa uskutoční vo štvrtok 05. januára 2023.
V prílohe nájdete termíny vývozu domového zmesového odpadu v roku 2023 v našej obci a kalendár vývozu separovaného zberu druhotných surovín pre rok 2023.


USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2023 T: 31.01.2023
30.12.2022

USMERNENIE k uplatneniu zníženia alebo odpustenia miestnych poplatkov pre rok 2023 T: 31.01.2023

Vážení občania!
V rámci miestnych daní a poplatkov platia v obci Chmeľnica pre rok 2023 tieto všeobecne záväzné nariadenia:
1/ VZN č. 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zmenou schválenou uznesením č. 6/4/2022 zo dňa 13.12.2022
2/ VZN č. 6/2018 o miestnom poplatku za vypúšťanie odpadových vôd
V uplatnení zníženia poplatkov nedošlo k žiadnej zmene oproti minulému roku. Je potrebné aj pre rok 2023 doručiť do 31.01.2023 vyplnenú Žiadosť o zníženie poplatkov na rok 2023.


ODSTÁVKA PITNEJ VODY
27.12.2022

ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje svojim odberateľom, že dnes, dňa 27.12.2022 od 16.00 hod. do 28.12.2022 do 12.00 hod., bude z dôvodu akumulácie vody do vodojemu a zisťovania poruchy na vodovodnej sieti, prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Chmeľnica.


Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou
7.12.2022

Možnosť pre/očkovania mobilnou jednotkou

Nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, ktorá už v minulosti v našej obci vykonávala výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou, ponúka aj teraz výjazdové pre/očkovanie mobilnou jednotkou očkovacími vakcínami proti ochoreniu COVID - 19. V prípade záujmu kontaktujte Obecný úrad v Chmeľnici - Mgr. Moniku Jeleňovú. Viac informácií v prílohe.


Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.
7.12.2022

Skúška sirén - 09.12.2022 o 12.00 hod.

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území SR dňa 09.12.2022, t. j. v piatok o 12.00 hod., preskúšanie varovnej siete sirén dvojminútovým stálym tónom.


Inflačná pomoc II.
6.12.2022

Inflačná pomoc II.

V prílohe nájdete základné informácie ako požiadať o finančnú pomoc ako aj link na tlačivá žiadosti v elektronickej podobe.


DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022
5.12.2022

DO CHMEĽNICE PRÍDE MIKULÁŠ! DNES 5.12.2022

Ani tohto roku na nás Mikuláš nezabudol. Príde dnes 5.12.2022 po sv. omši a na kostolnom dvore bude rozdávať deťom sladkosti.


BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER
29.11.2022

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni upozorňuje obyvateľov obce v súvislosti s nadchádzajúcimi Vianočnými sviatkami a Silvestrom na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk