UPOZORNENIA

Od prameňa - národnostný magazín (Od prameňa – nemecký) - vysielanie dňa 20.11.2023
21.11.2023

Od prameňa - národnostný magazín (Od prameňa – nemecký) - vysielanie dňa 20.11.2023

Pozrite si nový dokument odvysielaný dňa 20.11.2023 na Dvojke.
Dokument Od prameňa - divákom približuje v súvislostiach od vzniku až po súčasnosť históriu jednotlivej národnostnej menšiny, národnostnej hudby, zvykov, tradícií, významné osobnosti národnostného života a lokality vždy spojené s niektorou z národnostných menšín.


Oznam pre záujemcov o hospodárenie v lokalite HUM
31.10.2023

Oznam pre záujemcov o hospodárenie v lokalite HUM

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje, že dňa 31.10.2023, t. j. v utorok, o 15,00 hod. sa na Obecnom úrade v Chmeľnici, uskutoční stretnutie záujemcov o hospodárenie v lokalite HUM.


Žiadosť o nahlásenie stavu meradla
26.10.2023

Žiadosť o nahlásenie stavu meradla

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného od 23.10.2023, prosí svojich odberateľov o nahlásenie odčítaného stavu meradla prostredníctvom internetovej stránky: https://pvpsas.sk/nahlasenie-stavu-meradla/, na tel. číslo Call centra: 0850 111 800, resp. e-mailovej adrese: info@pvpsas.sk do 31.10.2023. PVPS vopred ďakuje za spoluprácu.


Vývoz veľkoobjemového odpadu dňa 20.10.2023
19.10.2023

Vývoz veľkoobjemového odpadu dňa 20.10.2023

Spoločnosť EKOS Vám týmto oznamuje, že zajtra dňa 20. októbra 2023 prebehne v našej obci vývoz veľkoobjemového odpadu. Kontajnery budú pristavené ráno o 7,00 hod. na ploche pri ihrisku a budú Vám k dispozícii do 12:00 hod.
Do veľkoobjemových kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad, ktorý má väčšie rozmery, napr. starý nábytok, okná bez skla, koberce a pod. Skrine, skrinky vkladajte do kontajnera po rozobratí na časti.

Do veľkoobjemových kontajnerov nie je dovolené ukladať uhynuté zvieratá, sklo, papier, kovy, nebezpečný odpad (napr. autobatérie, pneumatiky, oleje, žiarivky, eternit), nie je dovolené ukladať elektroodpad (chladničky, televízory, PC, monitory, rôzne elektrospotrebiče), stavebnú suť, staré okná so sklom, komunálny a biologický odpad.

Na uvedenom mieste udržujte poriadok a riaďte sa pokynmi pracovníka zbernej firmy. Prosíme Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

Veríme, že toto zberné miesto využijete k likvidácii odpadu, na ktorý je určené a prispejete tak nielen k ochrane nášho spoločného životného prostredia, ale aj k estetickému vzhľadu našej obce.


OKTÓBERFEST SA NEKONÁ
17.10.2023

OKTÓBERFEST SA NEKONÁ

Obec Chmeľnica týmto oznamuje, že OKTÓBERFEST sa v roku 2023 konať nebude.


Posedenie s dôchodcami
17.10.2023

Posedenie s dôchodcami

Tak ako každoročne, tak aj v nedeľu 15.10.2023 sme prejavili úctu dôchodcom, prostredníctvom slávnostného posedenia. Pozvaní boli privítaní starostom obce Pavlom Točekom. Po slávnostnom príhovore sa začal kultúrny program, ktorý si pripravili deti z MŠ a ZŠ Chmeľnica. Dôchodcovia a všetci prítomní si mohli vypočuť piesne, básničky a recitácie od tých najmenších. Nechýbali ani tanečné zostavy v podaní už spomínaných žiakov. Po chutnom obede si starosta obce osobitne uctil odovzdaním darčekov dôchodcom, ktorí sa v roku 2023 dožili okrúhleho jubilea.


Chodci dbajte na svoju bezpečnosť
16.10.2023

Chodci dbajte na svoju bezpečnosť

Vzhľadom na skutočnosť, že počas posledných dní polícia zaznamenala nárast tragických nehôd s účasťou chodcov, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Starej Ľubovni vyzýva chodcov, aby používali reflexné prvky a odev výrazných farieb, hlavne za zníženej viditeľnosti.


Poznáte inšpiratívne dobrovoľnícke príbehy?
16.10.2023

Poznáte inšpiratívne dobrovoľnícke príbehy?

Aj tento rok organizuje Prešovské dobrovoľnícke centrum oceňovanie dobrovoľníctva Srdce na dlani Prešovského kraja.


Ako postupovať pri zemetrasení
12.10.2023

Ako postupovať pri zemetrasení

V pondelok, 9.10.2023, vo večerných hodinách zasiahlo východne Slovensko zemetrasenie so silou 4,9 lokálneho magnitúda...
Sekcia krízového riadenia MV SR vypracovala metodiku - ako postupovať pred, počas a po zemetrasení...


Orálna vakcinácia líšok - jeseň 2023
5.10.2023

Orálna vakcinácia líšok - jeseň 2023

Orálna vakcinácia líšok proti besnote prebehne pokladaním vakcinačných návnad - letecky, v dňoch 09.10.2023 - 27.10.2023...

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk