VO OU Zverejnenie realizovaných nákupov

20.2.2014

Nákupy nad 1000 eur realizované Obcou Chmeľnica za kvartál 2014-01

v prílohe nájdete zoznam realizovaných nákupov nad 1000 € za uvedené obdobie

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk