Nákupy nad 1000 eur realizované Obcou Chmeľnica za kvartál 2014-01

v prílohe nájdete zoznam realizovaných nákupov nad 1000 € za uvedené obdobie